Lapset makaavat mahallaan ympyrässä liikuntasalissa.

Antirasistinen kasvatustyö

Yhteiset Lapsemme ry kannustaa lapsia ja nuoria rohkeuteen, reiluuteen sekä välittämisen kulttuuriin. Tarjoamme eri-ikäisille lapsille ja nuorille Ole rohkea ja reilu -työpajoja, joiden tavoitteena on edistää moninaisuuden ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistaa välittämisen ja puuttumisen taitoja. Työpajoja ohjaavat tehtävään koulutetut ohjaajat, ja ne ovat päiväkodeille ja kouluille maksuttomia.

Yhdessä ilman rasismia on Yhteiset Lapsemme ry:n ja Koulutus Elämään Säätiön yhteistyössä toteuttama valtakunnallinen koulutushanke vuosina 2022-2024.

Hankkeessa toteutetaan osallistavaa, antirasistista opetuskokonaisuutta alakoulun 4.–7.-luokkalaisille. Kokonaisuus auttaa muodostamaan laajan ymmärryksen rasismista, sen ilmenemismuodoista, omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Osallistavat oppitunnit ja toiminnalliset työpajat tarjoavat kaikille osallisille, lapsille ja aikuisille, uutta tietoa ja tapoja antirasististen teemojen käsittelyyn.

Yhteiset Lapsemme ry noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita. Lue lisää tästä: Yhteiset Lapsemme ry:n turvallisen tilan periaatteet