Lapset makaavat mahallaan ympyrässä liikuntasalissa.

Antirasistinen kasvatustyö ja vaikuttaminen

Yhteiset Lapsemme ry:n antirasistisen kasvatustyön tavoitteena on tarjota lapsille ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille työkaluja rasismin tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Teemme antirasistista vaikuttamistyötä lasten työpajojen, opetusmateriaalien, koulutusten, puheenvuorojen, tapahtumien ja viestinnän välityksellä.

Lapsille tulee puhua rasismiin liittyvästä epäoikeudenmukaisuudesta, koska jo pienet lapset näkevät, kokevat ja toisintavat rasismia. Lapsille tulee antaa työkaluja torjua rasismia sekä opettaa, miten tärkeää on kohdella kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti.

Aikuisten kohdalla antirasismi lähtee rasismin, omien ennakkoluulojen, etuoikeuksien ja asenteiden tunnustamisesta ja tunnistamisesta. Se vaatii jatkuvaa itsereflektointia ja uuden opettelua sekä toisen asemaan asettumisen harjoittelua.

Antirasistinen ote tarkoittaa aktiivista toimintaa. Rasismin vastustaminen ei ole sankariteko, vaan jokaisen velvollisuus. Kannustamme rohkeaan ja avoimeen keskusteluun, jossa kuuntelemiselle, erehtymiselle ja anteeksi pyytämiselle on tilaa.

Tutustu oppaaseemme ja lue, miten voit käsitellä yhdenvertaisuutta ja rasismia lasten kanssa. Lue lisää:

Opas rasismin käsittelyyn lasten kanssa

Yhteiset Lapsemme ry noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita