Rohkeasti ja reilusti kasvatustyössä – antirasistinen verkkokoulutus varhaiskasvattajille

Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu® -toiminta järjestää varhaiskasvattajille suunnattuja toiminnallisia verkkokoulutuskokonaisuuksia rasismista ja sen vähentämisestä pienten lasten arjessa. 

Koulutuksen tarkoituksena on selkiyttää varhaiskasvatuksen henkilökunnan käsitystä omasta identiteetistä, etuoikeuksista ja ennakkoluuloista, ja sen myötä auttaa vähentämään omien ennakkoluulojen vaikutusta ja rakenteellisen rasismin ylläpitoa omissa toimintamalleissa, puheessa, esimerkeissä ja oletuksissa. Tavoitteena on edesauttaa lasten yhdenvertaista osallisuutta ja rakentaa moninaisuutta arvostavaa varhaiskasvatusympäristöä. Koulutus auttaa tunnistamaan rasistiset tilanteet ja puuttumaan niihin sekä antaa välineitä aiheen käsittelemiseen lasten kanssa. 

Koulutus sisältää: 

  • Kaksi kolmen tunnin mittaista toiminnallista koulutuskertaa  
  • Itseopiskeltavia videomateriaaleja   
  • Koulutuskertojen väliin sijoittuvan pohdinta- ja havainnointitehtävän 

Koulutus antaa: 

  • Tietoa rasismista ja antirasismista  
  • Tietoisuutta omasta identiteetistä, ennakkoluuloista ja etuoikeuksista  
  • Kykyä tunnistaa rasistisia rakenteita ja tilanteita omassa työssä 
  • Keinoja käsitellä rasismia lasten kanssa ja toteuttaa antirasistista kasvatustyötä  
  • Kaksi moninaisuutta ja ystävyyttä käsittelevää työpajaa omaan käyttöön 

Jokainen koulutus käsittää kaksi koulutuskertaa. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan noin 15–20 varhaiskasvattajaa.  

Koulutus järjestetään Zoom-etäyhteydellä. 

Lisätietoa ja tilaukset: tilaukset@yhteisetlapsemme.fi