Kotoutumisen tuki

Yhteiset Lapsemme ry:n kotoutumista tukeva vapaaehtoistoiminta tukee maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Otamme huomioon perheiden kulttuuritaustan ja annamme tukea lasten ja nuorten kuuluvuuden tunteen ja osallisuuden kehitykselle osana kotoutumista ja kotiutumista. Edistämme perheiden kotoutumista sekä vuoropuhelua viranomaisten ja maahanmuuttajayhteisöjen välillä.

Tällä hetkellä toimintaa on kolmea erilaista: tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, lähialuekaveritoimintaa sekä retki- ja vapaa-ajan toimintaa. Tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijataustaisia lapsia ja nuoria sekä perheiden kanssa tulevia lapsia kototutumaan, lähialuekaverit tutustuttavat maahan muuttaneita lapsiperheitä oman kotiympäristönsä palveluihin ja retki- ja vapaa-ajan toiminnan vapaaehtoiset vievät vastaanottokeskuksissa asuvia perheitä retkille.

Lue lisää toiminnoista alaotsikoiden alta!