Seepra ja papukaija sateessa, piirroskuva.

Työpajat pienille lapsille

Ole rohkea ja reilu -työpajat varhaiskasvatukseen ja alakoulun 1.-2.-luokille

Ole rohkea ja reilu -työpajoissa käsitellään moninaisuutta, rasismia ja siihen puuttumista, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Teemoja lähestytään taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien sekä ohjatun keskustelun avulla. Menetelmät antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden eläytyä erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin sekä käsitellä teemoja etäännytetysti ja turvallisessa ympäristössä.

Päiväkodit, koulut ja vapaa-ajan ryhmät voivat tilata työpajoja ryhmilleen. Työpajat ovat maksuttomia, mutta pitkistä matkoista peritään harkinnan mukaan matkakustannukset. Yhteiset Lapsemme ry:n kouluttamat vapaaehtoiset ohjaavat pareittain työpajat. Ohjaajien lisäksi ryhmän oman työntekijän tulee osallistua ryhmän mukana työpajaan.

Pienten lasten työpajat

Leikin ja liikkeen työpajassa edistetään leikin ja liikkeen sekä sadun keinoin moninaisuuden arvostusta ja vahvistetaan itsetuntoa, ryhmähenkeä ja ystävyyttä. Liikunnallisten leikkien lomassa lapset kuulevat sadun mustavalkoisesta papukaijasta ja värikkäästä seeprasta, jotka joutuvat eroon parvestaan ja laumastaan. Satu kannustaa lapsia pohtimaan toisen huomioon ottamista sekä tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Työpaja on tarkoitettu 4-6-vuotiaille. Suositus osallistujamääräksi 10 lasta / työpaja. Kesto n. 45-60min. Työpaja on hyvä toteuttaa jumppasalissa tai vastaavassa tilassa, missä lapset mahtuvat liikkumaan kunnolla.

Seepran ja papukaijan etätyöpaja on etäyhteydellä toteutettava versio Leikin ja liikkeen työpajasta. Työpaja käsittelee moninaisuuden arvostusta, ystävyyttä ja tunnetaitoja tarinan, musiikin, liikkeiden ja ohjatun keskustelun keinoilla. Työpaja kestää noin 45 minuuttia ja työpajan ohjaajat vierailevat lapsiryhmässä Zoomin tai Teamsin välityksellä. Etätyöpajan onnistumisen kannalta on tärkeää, että lapsille tuttu henkilökunta on läsnä sekä tarvittaessa auttamassa ja tukemassa lapsia. Osallistujamääräksi suosittelemme 10 lasta / työpaja. Työpajaa varten tarvitaan tila jossa mahtuu hieman liikkumaan, internetyhteys ja tietokone tai mobiililaite. Ohjaajan kuva joko heijastetaan projektorilla seinälle tai on älytaululla lasten nähtävillä..

Lapsi – vanhempi -työpaja on tarkoitettu pienille lapsille (suositus 2–4-vuotiaat) ja heidän vanhemmilleen. Työpajassa lapsien mukana seikkailee Kalle-karhu, joka etsii itsellensä ystävää. Kalle-karhu kiertää ympäri maailmaa tutustuen erilaisiin kulttuureihin ja eläinhahmoihin. Työpajassa käsitellään ystävyyttä, monikulttuurisuutta ja moninaisuutta leikin ja sadun keinoin sekä vahvistetaan lapsen ja vanhemman vuorovaikusta. Työpajan kesto on n. 30 minuuttia. Suositus osallistujamääräksi n. 5 vanhempaa lapsineen / työpaja.

Ole rohkea ja reilu -musiikkityöpaja. Kissan ja pöllön musiikkiseikkailun teemoina ovat moninaisuuden arvostus, ystävyys ja tunnetaidot, joita harjoitellaan sadun ympärille rakentuvien musiikillisten toimintaosuuksien ja keskustelun avulla. Valmiiksi videoituihin, musiikillisiin toimintaosuuksiin sisältyy kehorytmiikkaa ja laulamista. Satu kannustaa lapsia ottamaan toiset huomioon ja mukaan leikkiin. Työpaja on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisten itsenäiseen käyttöön, ja sen kohderyhmänä ovat 4–6-vuotiaat lapset. Kesto n. 30 – 40 min. Suositus osallistujamääräksi n. 10 lasta ja 1–2 ohjaajaa. Työpaja on hyvä toteuttaa jumppasalissa tai vastaavassa tilassa, missä lapset mahtuvat liikkumaan kunnolla. 

Tilaa työpajaa varten video, ohjaajanopas ja satukortit alla olevalla lomakkeella tai osoitteesta pajatoiminta@yhteisetlapsemme.fi.

Koululaisten draamatyöpaja

Draamatyöpaja on suunnattu 6–9-vuotiaille. Työpajassa lapset tutustuvat kahteen supersankariin Spläshiin sekä Roihuun ja saavat luoda omat supersankarihahmonsa. Supersankarit matkaavat yhdessä Mahtivuorelle, jossa liikkuu villejä huhuja uudesta asukkaasta. Seikkailullaan supersankarit yhdistävät voimansa ja huomaavat, etteivät huhut uudesta asukkaasta pidä paikkansa. Työpajassa käsitellään draamatarinan avulla ennakkoluuloja, toisen huomioon ottamista ja ystävyyttä sekä vahvistetaan itsetuntoa ja luokan ryhmähenkeä. Työpajan kesto n. 60 minuuttia.

Suositus osallistujamääräksi n. 15-20 lasta / työpaja. Työpaja on hyvä toteuttaa liikuntasalissa tai luokkahuoneessa, missä lapset mahtuvat liikkumaan kunnolla.

Megértő – toiminnallinen ja monikielinen työpaja

(Työpajan saatavuus vaihtelee)

Toiminnallisessa Megértő -työpajassa vahvistetaan ryhmän yhteishenkeä ​ja yhteistyötaitoja ​sekä tutkitaan monimuotoisuutta ja rasisminvastaisuutta draaman ja muiden kokemuksellisten ja taiteellisten elementtien avulla. Työpajassa ravistellaan jokapäiväisiä kieleen liittyviä valtasuhteita sanattoman toiminnan ja monikielisyyden avulla.

Työpajan kantava idea on, että työpaja ohjataan kielellä, joka on osallistujille vieras. Ryhmän yhteishenki ja yhteistyötaidot vahvistuvat, kun osallistujien on autettava toisiaan ymmärtämään ohjaajan antamia ohjeita. Työpajan avulla osallistujat voivat myös samaistua ei-suomenkielisten asemaan yhteiskunnassamme.

Tarvittaessa työpajan keskusteluja voidaan käydä myös suomeksi tai englanniksi. Työpajaan voi osallistua kuka tahansa, kielitaustaan katsomatta. Työpajan kesto on noin 2 tuntia ja sen kohderyhmä ovat 12–17-vuotiaat nuoret.

Lisätiedot ja yhteydenotot: pajatoiminta@yhteisetlapsemme.fi

    Tilaa työpaja:

    Tilaajan tiedot:

    Työpajan tiedot:

    Työpaja: