Narulle on ripustettu pyykkipojilla askarreltuja kortteja, joissa on tekstiä eri kielillä.

Vuorovaikutus, arvot ja yhdenvertaisuus

Koulutus moninaistuvassa yhteiskunnassa perheiden kanssa työskenteleville kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille

Yhteiset Lapsemme ry tarjoaa moninaistuvassa yhteiskunnassa perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutus antaa työkaluja ja valmiuksia laadukkaaseen, yhdenvertaisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja haastaa tutkimaan kunkin toimijan omia arvoja ja käsityksiä. Koulutus kuuluu osana Yhteiset Lapsemme ry:n työyhteisöille suunnattuun Ole rohkea ja reilu® -toimintaan.

Koulutuksen teemat

Koulutuksen teemoina ovat muun muassa lapsiperheen kohtaaminen – kenen silmillä näen perheen ja kenen äänellä puhun heille – sekä oman ammatillisuuden ja elämänkokemuksen tutkiminen vuorovaikutustilanteissa. Sisällön tarkemmat painotukset voidaan sopia tilaajan kanssa.

Kohderyhmät

Koulutuksen kohderyhmiä ovat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijät, nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Maksimiosallistujamäärä on 40 henkeä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii työnohjaaja, rikos- ja riitasovittelija Merja Svensk, jolla on kymmenien vuosien kokemus monikulttuuristen perheiden kanssa työskentelystä. Kunnilla tai kuntayhtymillä on mahdollisuus varata koulutus sopivaksi katsomalleen päivälle.

Hinta, aikataulu ja varaukset

Koulutus kestää yhden työpäivän. Kokopäiväkoulutuksen aloitus- ja lopetusaika sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus maksaa 1 050 euroa (alv:tä ei lisätä) + kouluttajan matkakulut.

Koulutuksen tilaaja varaa ja kustantaa koulutuspaikan ja ottaa koulutukseen ilmoittautumiset vastaan. Yhteiset Lapsemme ry vastaa kouluttajan matkajärjestelyistä, jotka se laskuttaa tilaajalta jälkikäteen.

Koulutustiedustelut ja varaukset: tilaukset@yhteisetlapsemme.fi

LISÄTIETOA KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

Koulutus on keskusteleva, kokemuksellista tietoa jakava ja harjoitteita käyttävä.

Identiteetit, halutut ja annetut

Tarkastellaan erilaisia identiteettejä, ryhmiä, joihin haluamme samaistua ja niitä arvopohjia, joille koemme identiteettiemme rakentuvan. Tutustutaan esimerkkien kautta perheisiin, joiden identiteettimuutoksia on vaikea tunnistaa. Perehdytään indetiteettiristiriitojen tuomiin arjen haasteisiin.

Kuka määrittää arvomme, ohjaavatko ne meitä?

Toteutammeko työnantajan arvoja ja elämmekö sellaisten arvojen mukaan, joihin uskomme? Osiossa havahdumme siihen, miten helposti toimimme tehtävissämme ja elämässämme arvojemme vastaisesti. Hiljainen yksilöharjoite.

– Kotouttamisen viralliset ja piilotetut tavoitteet ja arvot
– Oman perustyön aktiiviset toimenpiteet ja tuloksen arviointi
– Asiakkaalle tuntemattomat piiloarvot työmme ohjaajina

Yhdenvertaisuus palveluissa

Laajennamme harjoitteen avulla ymmärrystämme siitä, että maailma ei ole vain se, jonka me  näemme. Tutkimme yhdenvertaisuuden tekijöitä ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tekijöitä.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus asiakkaan/työtoverin/naapurin kanssa on vuorovaikuttajien kokemusten summa.
Katseemme ei ole neutraali, se nimeää asiakkaan ja antaa sekä hänelle että kyseiselle hetkelle positiivisia tai negatiivisia painoja. Tunnistamme kantamiamme erilaisia ääniä, vanhempiemme ääntä, opettajien ääniä, elämänkumppaneiden ääniä jne.

Hyväksyvä kuuntelu asiakaspalvelun kivijalkana.
Tehdään harjoite ja otetaan hyväksyvä kuuntelu haltuun.

Loppukeskustelu; mitä oivalsimme?