Yhteiset Lapsemme ry

Yhteiset Lapsemme ry on Helsingissä vuonna 1988 perustettu sitoutumaton järjestö, jonka tarkoituksena on edistää lapsen oikeuksia ja vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että kaikkien lasten – ihonväriin, kieleen, uskontoon, kulttuuriin, syntyperään tai varallisuuteen katsomatta – on hyvä elää maassamme. Järjestömme lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyt periaatteet. 

Missiomme toteutuu puuttumalla rasistisiin ajatus- ja toimintatapoihin sekä vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Viestimällä ja vaikuttamalla otamme kantaa myös lapsen oikeuksien toteutumiseen eri puolilla maailmaa.

Toimintamme perustuu rohkeuteen, välittämiseen ja yhdenvertaisuuteen.

Tavoitteemme

Yhteiset Lapsemme ry:n vuonna 2024 valmistunut strategia sisältää seuraavat keskeiset toimintatavoitteet:

  1. TAVOITE: Edistämme lapsen oikeuksia toimimalla hyvien väestösuhteiden puolesta ja vaikuttamalla päätöksentekoon.
  2. TAVOITE: Edistämme kriisejä, menetyksiä ja syrjintää kokeneiden lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja kuuluvuuden tunnetta.
  3. TAVOITE: Vahvistamme moninaisuuden ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vähennämme lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rasismia ja syrjintää.

Toimintamme

Yhteiset Lapsemme ry on Lastensuojelun Keskusliiton, Fingo ry:n ja SOSTE ry:n jäsenjärjestö.

Jäsenet

Yhteiset Lapsemme -järjestöön kuuluu yli 700 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka kokee yhdistyksen tavoitteet ja toiminnan omakseen.

Ilmoittaudu jäseneksi

Yhteiset Lapsemme ry:n tetosuojaseloste 8.1.2024

Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat

Yhteiset Lapsemme ry:n Ilmasto-ohje

Yhteiset Lapsemme ry:n turvallisen tilan periaatteet