Pieni tyttö istuu koulussa pulpetissa ja katsoo ulos ikkunasta.

Aineistoja ja oppaita

Adoptioluennot opettajille

Adoptioluennot opettajille on kolmiosainen luentosarja adoptiosta peruskoulun opettajille.

Luentosarja soveltuu myös muille, jotka hyötyvät adoptiotietoudesta, kuten varhaiskasvattajille, adoptiovanhemmille, adoptionhakijoille sekä adoptiotyön ammattilaisille.

Videoidussa luentosarjassa luennoitsijana toimii Sanna Mäkipää. Hän on terveystieteiden maisteri (TtM), kouluttaja, työnohjaaja STOry ja Brain-Based Coach.

Luennot ovat kestoltaan noin 1 tunti per osio. Luentosarjan voi katsoa tästä

Olemme valmistaneet luentosarjan yhteistyössä Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n, Adoptioperheet ry:n ja Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa.

Adoptioluento 1:

Miksi kiintymyssuhteet ovat niin tärkeitä?

• Adoptio ja koulu
• Adoptoidun lapsen tausta ja sen merkitys kehitykselle
• Kiintymyssuhdeteorian perusteet ja lapsen kehitys
• Kehityksellinen trauma

Adoptioluento 2:

Adoptoitu lapsi ja nuori koulussa

• Miten adoptiotausta voi näkyä koulussa?
• Kolme keskeistä vaikutusaluetta: kiintymyssuhteet, sosiaaliset taidot ja oppiminen
• Kielenkehitys
• Yhteistyövanhempien kanssa, oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto
• Ammatillinen toiminta kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta

Adoptioluento 3:

Identiteetti, erilaisuus ja rasismi

• Samanlaisuus ja erilaisuus
• Murrosiänkehityksen erityispiirteitä
• Identiteetin kehittyminen ja moninaisuus
• Rasismi lasten ja nuorten arjessa sekä siihen puuttuminen