Strategia vuosille 2021-2023

Toiminta-ajatuksemme 

Yhteiset Lapsemme ry on rasismia vastaan toimiva ja kulttuurista moninaisuutta puolustava lastenoikeusjärjestö. Unelmamme on kansainvälinen Suomi, joka on hyvä ja turvallinen kaikille lapsille ja jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat. Vaikutamme tulevaisuuteen verkostomaisesti, luovuutta sekä tutkimus- ja kokemustietoa hyödyntäen.

Arvomme

Arvojamme ovat ROHKEUS, VÄLITTÄMINEN ja YHDENVERTAISUUS.

Kaikki toimintamme on arvojemme mukaista ja ihmisoikeusperustaista.

Toimijat ja toiminnan kohderyhmät

Keskeisiä toimintamuotojamme ovat palvelut, hankkeet, viestintä ja vaikuttaminen. Toimintamme tavoittaa seuraavat kohderyhmät:

  • Lapset, nuoret ja perheet, joiden elämään liittyy
    kulttuurinen moninaisuus
  • Yhteiset Lapsemme ry:n jäsenet
  • Vaikuttajat ja päätöksentekijät
  • Yhteisöt ja organisaatiot

Toiminnan mahdollistavat yhdessä Yhteiset Lapsemme ry:n henkilökunta, jäsenet, vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit.