06/03/2024

Yhteiset Lapsemme 4/2023 Kolumni: Rasismi lastemme kouluarjessa

Teksti: Saara Loukola
Kuva: Suvi Sievilä 

Tutkimuksessamme neljä tutkijaa vietti vuonna 2022 satoja tunteja kuudessa yläkoulussa keskustellen ja havainnoiden, miten suomalaisissa kouluissa kohdataan, vastustetaan ja vahvistetaan rasismia ja rodullistamista. Havaitsimme, että osa oppilaista joutuu kokemaan toistuvaa rasismia koulussa, ja heidän luottamuksensa koulun tahtoon tai kykyyn puuttua rasismiin on paikoitellen heikko. Myös vastajulkaistun Being Black in the EU (2023) -raportin mukaan jopa 40 % kyselyyn vastanneista afrikkalaistaustaisista vanhemmista kertoi lapsensa kokeneen rasistista häirintää koulussa, kuten loukkaavia tai uhkaavia kommentteja ja nimittelyä, fyysistä väkivaltaa tai ryhmästä eristämistä kouluarjessaan. Vaikka nuoret kokevat enemmän rasismia suhteessa vanhempiin vastaajiin, he raportoivat kokemaansa rasismia eteenpäin vielä vähemmän. Syynä tälle voi olla esimerkiksi pelko siitä, ettei kokemuksia uskota tai epäluottamus aikuisten kykyyn ottaa rasismi tosissaan.  

Saara Loukola

Tutkimuksessamme rasismikeskustelut voivat näyttäytyä valkoisen henkilökunnan näkökulmasta hankalina, kuormittavina ja tulenarkoina. Voikin olla houkuttelevaa ajatella suhtautuvansa jokaiseen oppilaaseen ja riitatilanteeseen samalla tavalla. Taustalla on ajatus siitä, että samalla tavalla suhtautuminen olisi yhdenvertaista ja tasa-arvoista, vaikka samalla se peittää alleen mahdollisuuden puuttua ruskeiden ja mustien oppilaiden kohtaamaan epätasa-arvoiseen kohteluun. Moni opettaja saattaa kaivata sabluunaa, jonka avulla tunnistaa kaikenlainen rasismi kaikkialla.

Kuten kesän hallituskeskustelut osoittavat, rasismin tunnistaminen vaatii työtä meiltä kaikilta aikuisilta. Aina ei myöskään ole mahdollista kirurginveitsellä erotella mihin muihin risteäviin eroihin, kuten vaikkapa luokkaan ja uskontoon, rasismi kietoutuu. Tämän koetun hankaluuden vuoksi moni valitseekin vetäytyä keskusteluista kokonaan tai vähätellä tai ohittaa rasismia kokevien oppilaiden kokemuksia ja tunteita. Tutkimuksessamme tämä aiheutti erityisesti ruskeille, mustille ja muille ei-valkoisille oppilaille epäluottamusta koulua kohtaan sekä turhautumisen, pettymyksen ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Näitä tunteita voimistaa se, että osa nuorista sijoitetaan jatkuvasti suomalaisuuden ulkokehälle tai jopa kokonaan sen ulkopuolelle, vaikka heidän oma kokemuksensa kuulumisesta olisi eri. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, miten monet mediakeskustelut kehystävät tietyt nuoret, syystä tai toisesta, luokitelluksi ei-suomalaisiksi. Kokemukset kuulumattomuudesta ja epäluottamus koulua kohtaan voimistavat segregaatiota.

Antirasistiset toimet erityisesti koulutuksessa vaativat resursseja, mutta ne ovat tärkeä osa segregaation ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvointi, niin koulussa kuin sen ulkopuolella, on meidän kaikkien aikuisten vastuulla. 

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija ”Rasismi ja antirasismi suomalaisessa koulussa” (RILSE)-projektissa, Helsingin yliopistossa.  

Lisää ajankohtaisia:

Yhteiset Lapsemme ry:n lausunto hallituksen ohjelmaan rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

14/06/2024

Yhteiset Lapsemme ry on antanut lausunnon 10.6.2024 koskien valtioneuvoston toimenpideohjelmaan rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lausunnossa on keskitetty erityisesti niihin...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 2/2024 Hallituksen palsta: Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi

13/06/2024

Teksti: Meri Korniloff Antirasistinen työ lasten ja perheiden parissa on tärkeämpää nyt kuin ehkä koskaan aiemmin Suomessa. Siltä se ainakin...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 2/2024: Hatkassa olevat nuoret tarvitsevat suojelua

12/06/2024

Teksti: Onni WestlundKuva: Pesäpuu ry / AI Lastensuojelun sijaishuoltopaikoista on kadoksissa eli hatkassa vuosittain noin 1 000 – 1 500 lasta yhteensä...

Lue lisää

Haemme 2 korkeakouluharjoittelijaa viestinnän tehtäviin syyskaudeksi 2024

30/05/2024

Yhteiset Lapsemme ry hakee kahta reipasta ja osaavaa korkeakouluharjoittelijaa monipuolisiin VIESTINNÄN tehtäviin yhdistyksen toimistolle. Toinen harjoittelijoista sijoittuu järjestön yleisiin viestinnän...

Lue lisää

Haemme järjestötyöntekijää Yhteiset Lapsemme ry:n toimistolle alkaen elo- tai syyskuu 2024

24/05/2024

Yhteiset Lapsemme ry hakee nyt järjestötyöntekijää toimistotehtäviin yhdeksi vuodeksi. Työsuhde alkaa kesälomien jälkeen elo-syyskuussa 2024. Tehtävä on osa Paikka auki...

Lue lisää

Tanssien ja laulaen kesään ukrainalaisten lasten kanssa 4.6.2024

20/05/2024

Ukrainalaiset lapset tuovat tanssin ja laulun ilon tiistaina 4.6.2024 klo 16:00-17:00 Espan lavalle, os. Pohjoisesplanadi 1, Helsinki. Ohjelmassa on Olexandra...

Lue lisää