06/06/2023 - , , , , , , ,

Yhteiset Lapsemme 2/2023: Leikin ja liikkeen työpaja kannustaa lapsia empatiaan

Teksti: Maija Jääskeläinen

Moni ajattelee, että päiväkoti-ikäiset lapset ovat luonnostaan moninaisuutta arvostavia eivätkä syrji normista poikkeavia yksilöitä. Todellisuudessa ihminen alkaa jo 3–4 –vuotiaana tunnistamaan ympärillään havaitsemiaan rasistisia stereotypioita ja toistamaan niitä omassa toiminnassaan. Aika ennen kouluikää on erityisen hedelmällistä aikaa asenteiden muodostumiselle. Lapsi havainnoi ympäröivää maailmaa ja ihmisten välistä viestintää sekä sitä, millä tavoin ihmisistä ja ihmisryhmistä puhutaan. Havaitseeko hän asioita, jotka ruokkivat rasistisia vai moninaisuutta arvostavia asenteita? Todennäköisesti molempia, mutta niiden välinen suhde riippuu tietysti ympäristön asenneilmapiiristä.   

Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu -toiminta järjestää erilaisia lapsille suunnattuja antirasistisia työpajoja, joista esittelen 4–6-vuotiaille suunnatun Leikin ja liikkeen työpajan. Päiväkodit tilaavat työpajan Yhteiset Lapsemme ry:stä ja vapaaehtoiset tai opiskelijaharjoittelijat tulevat ohjaamaan pajan päiväkodin ryhmille.  

Leikin ja liikkeen työpaja osuu siis asenteiden syntymisen kannalta keskeiseen ikään ja siinä käsitellään erityisesti kaveri- ja ryhmätaitoja sekä moninaisuuden arvostamista. Työpaja rakentuu värikkäästä seeprasta ja mustavalkoisesta papukaijasta kertovan tarinan ympärille. Molemmat hahmot karkotetaan pois omiensa joukosta niiden erilaisen värityksen vuoksi, ja ne ystävystyvät. Ne yrittävät päästä takaisin omiensa joukkoon erilaisilla tavoilla, kunnes tilanne ratkeaa niiden laumojen ymmärtäessä, että erilaisuus onkin rikkaus eikä haitta. Lopuksi myös seepralauma ja papukaijaparvi ystävystyvät keskenään. Tarinanpätkien välissä eläydytään erilaisiin tunteisiin, harjoitellaan toisten huomioimista leikillisten ja liikunnallisten harjoitteiden avulla ja draamaa hyödyntäen sekä pohditaan tarinan tapahtumia. Näin työpaja käsittelee aihetta päiväkoti-ikäiselle sopivalla ja tehokkaalla tavalla eli kokonaisvaltaisesti: ajatuksen, tunteen ja kehollisuuden tasoilla. Päiväkoti-ikäisille suunnatuissa harjoitteissa tärkeää onkin kokemuksellisuus, joka voidaan nostaa tietoisuuteen keskustelemalla kokemuksesta harjoituksen jälkeen. Lapset pääsevät esimerkiksi harjoittelemaan käytännössä toistensa lohduttamista. Leikin ja liikkeen työpajassa lapsille annetaan myös tilaa pohtia omia ratkaisuehdotuksiaan seepran ja papukaijan vaikeaan tilanteeseen. Tämä tukee ongelmanratkaisukykyä tosielämän pulmatilanteissa, joita syntyy myös lasten leikeissä. 

Leikin ja liikkeen työpaja ei ole kuitenkaan yksinään taikasauva, jonka jälkeen lapset osaavat varmasti arvostaa moninaisuutta, varsinkin jos kotona tai päiväkodissa ei olla sitouduttu antirasistiseen toimintaan. Työpajassa paikalla olevat päiväkodin työntekijät saavat kuitenkin jälkityöstömateriaaleja lasten kanssa käytettäväksi – sekä toivottavasti myös kipinän ylläpitää työpajan teemoja päiväkodin toiminnassa. 

Kertaus on opintojen äiti, mikä on näkynyt myös tänä keväänä ohjaamissani pajoissa. Monissa päiväkotiryhmissä on käsitelty kaveritaitoja ja moninaisuuden arvostamista jo ennen vierailuamme. Tämä toisto ei ole lapsia haitannut, päinvastoin – he ovat tuntuneet nauttivan päästessään näyttämään tietonsa ja taitonsa aiheesta. Näin lapset saavat myös vahvistuksen, että moninaisuuden arvostaminen on merkityksellistä. 

Kirjoittaja on sosionomiopiskelija, joka oli kevään 2023 ajan harjoittelussa Yhteiset Lapsemme ry:ssä.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , , , ,