03/06/2022 - , ,

Yhteiset Lapsemme 2/2022: Ulysseus – kansainvälinen Eurooppa-yliopisto

Teksti: Kitte Marttinen

Haaga-Helia on osa Ulysseus Eurooppa-yliopistoa yhdessä viiden muun eurooppalaisen yliopiston ja korkeakoulun kanssa. Eurooppa-yliopisto-aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista. Se sai alkunsa vuoden 2017 EU-huippukokouksessa, jossa päätettiin perustaa eurooppalaisia korkeakouluverkostoja edistämään eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä. Tavoitteena on saattaa yhteen uusi sukupolvi tulevaisuuden luovia eurooppalaisia, jotka tekevät yhteistyötä monilla kielillä yli valtioiden ja tieteenalojen rajojen.

Korkeakoulutuksen edelläkävijät

Eurooppa-yliopistot pyrkivät toimimaan esimerkkeinä muille korkeakouluille Euroopassa. Niiden yhteisenä tavoitteena on vastata tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä paikata osaamisvajetta Euroopassa. Aloite on vielä nuori, ja ensimmäiset Eurooppa-yliopistoallianssit syntyivät vajaa kolme vuotta sitten. Euroopassa on nyt 41 Eurooppa-yliopistoallianssia, joista Suomessa on mukana kahdeksan tiedeyliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua, joista yksi on Haaga-Helia.

Kitte Marttinen

Eurooppa-yliopistot pyrkivät luomaan yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen sekä parantamaan korkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä. Korkeatasoiset ja monialaiset opinto-ohjelmat, joissa hyödynnetään innovatiivista pedagogiikkaa, vievät kohti eurooppalaista korkeakoulualuetta. Erityistavoitteena on luoda yhteinen pitkän tähtäimen strategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi Euroopassa.

Vahva kansainvälisyys on sisäänrakennettu Eurooppa-yliopistoihin. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan liikkuvuuden verkoston sisällä. Eurooppa-yliopistojen yhteistutkinnoissa opinnot voidaan suorittaa useassa kumppanimaassa yhden tutkinnon sisällä ja opettajat tulevat myös sekä omasta kotiyliopistosta että kumppaniyliopistoista.

Ulysseuksen matka vasta alussa

Ulysseus aloitti matkansa marraskuussa 2020. Sen ensimmäinen vaihe on kolmivuotinen hanke, mutta strategia on kehitetty kymmeneksi vuodeksi eli vuoteen 2030. Ulysseus-allianssin tarkoituksena on luoda pysyvä Eurooppa-yliopisto, eikä vain toimia löyhänä yhteistyöallianssina. Matkaa johtaa Sevillan yliopisto Espanjasta ja Haaga-Helian lisäksi mukana ovat Ranskasta Université Côte d’Azur, Italiasta Genovan yliopisto, Itävallasta yrittäjyyteen keskittyvä ammattikorkeakoulu MCI sekä Slovakiasta Košicen teknillinen yliopisto.

Ulysseuksessa on mukana noin 164 000 opiskelijaa, lähes 20 000 asiantuntijaa, 87 tiedekuntaa tai yksikköä, 1035 tutkimusryhmää, 54 tutkimuskeskusta sekä 235 kumppanuutta. Etenemistä tukemassa on myös yli sata muuta organisaatioita ja yritystä. Allianssissa on mukana nuoria ja jo pitkän historian omaavia oppilaitoksia; yliopistoja, tekniikan alaan ja liiketalouteen erikoistuneita korkeakouluja. Lisäksi tutkimuskeskukset sekä yrittäjyyden ja akateemisten innovaatioiden asiantuntijat työskentelevät yhdessä toistensa parhaaksi.

Ulysseus -kampus muodostuu keskushallintoyksiköstä, digitaalisesta alustasta ja innovaatiohubeista. Lisäksi Ulysseus on mukana kaupunkien ja alueiden kehityksessä partneriverkostojen kautta, johon kuuluu mm. eri alojen yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, kaupunkien edustajia sekä kauppakamareita. Mottomme on yhdistää voimat, yhdistää Eurooppa ja kerätä kaikkien vahvuudet yhteen.

Moninaiset mahdollisuudet tulevaisuudessa

Haaga-Helian erityisvastuulla on johtaa opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja muun henkilöstön tulevaisuuden kompetenssien kehittämistä. Haluamme pienentää osaamiseroja kouluttamalla osaavia, digi- ja kielitaitoisia sekä yrittäjämäisesti toimivia eurooppalaisia. Innovatiivinen oppiminen ja opetus ovat oppimisen keskiössä ja sen kehittämisessä Haaga-Helialla on erityisen tärkeä rooli. Tuomme uudenlaista pedagogista ajattelua perinteisille tiedeyliopistoille. Vastuullamme on myös monipuolisen kielikoulutuksen ja -tarjonnan luominen. Lisäksi vastuullamme on elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä palvelumuotoilun ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen sekä oppimateriaalin tuottaminen verkkoon.

Tutkimus, jatkuva oppiminen, tulevaisuuden huippuosaaminen ja eurooppalaiset arvot ovat kaiken toiminnan keskiössä. Haluamme vahvistaa Euroopan kansalaisuutta, kansalaisten mukanaoloa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Periaatteisiimme kuuluvat ihmisoikeuksien, sosiaalisen koheesion, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen.

Yhteiset Lapsemme on perustamisestaan lähtien painottanut tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kansainvälisyyden merkitystä lasten oikeuksia kunnioittaen. Näitä samoja arvoja jaamme Ulysseus Eurooppa-yliopistossa. Ulysseus tarjoaa tämän päivän lapsille ja nuorille aivan uudenlaisen tulevaisuuden vision kansainvälisestä korkeakoulutuksesta.

Ulysseuksen filosofia maailmalle avoimesta Eurooppa-yliopistosta on rakennettu sen ajatuksen varaan, että jokainen ihminen voi päästä laadukkaan korkeakouluopetuksen pariin riippumatta kansalaisuudesta, taustasta, iästä tai taloudellisesta tilanteesta. Ulysseus tulee lisäämään uuden sukupolven yhteistyötä ja koulutusmahdollisuuksia. Se tulee avaamaan yhteisille lapsillemme ovet Eurooppaan.

Kitte Marttinen on Ulysseus Eurooppa-yliopiston projektijohtaja Haaga-Heliassa. Hän on Yhteiset Lapsemme ry:n perustajajäsen ja vuodesta 2014 hän on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , ,