Rasisminvastaisia värikkäitä kylttejä. 11/08/2020 - , , , , , ,

Yhteiskunnan asennemuutos alkaa lapsista

Koulujen avatessa taas ovensa on hyvä pohtia, millä tavalla voimme luoda niistä turvallisen ja yhdenvertaisen paikan kaikille lapsille ja nuorille. Yhteiset Lapsemme ry:n tehtäväpaketit tarjoavat työkalun rasismin käsittelemiseen ja välittävän ilmapiirin edistämiseen peruskouluikäisten kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreen selvityksen mukaan syrjintä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti afrikkalaistaustaisten elämään Suomessa. Rasismia esiintyy kaikkialla yhteiskunnassa, myös pienten lasten keskuudessa. Selvityksen vastaajista jopa 67 prosenttia on kokenut ihonväriin perustuvaa syrjintää tai häirintää koulutuksessa. Syrjintää esiintyy ja sitä joudutaan kohtaamaan kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja aina korkeakouluun asti, sekä opetushenkilökunnan että muiden oppilaiden taholta. Erittäin huolestuttavaa on, että lähes viidesosa vastaajista on kokenut syrjintää jo ennen kouluikää varhaiskasvatuksessa.

Lasten ja nuorten kokemaan rasismiin ja syrjintään on puututtava. Pelkkä puuttuminen ei kuitenkaan riitä, vaan syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä tulee tunnistaa, tunnustaa ja purkaa aktiivisesti. Selvitys ei nosta esille varhaislapsuudessa tehdyn vaikuttamistyön merkitystä pysyvän asennemuutoksen aikaansaamisessa yhteiskunnassa.

Yhteiset Lapsemme ry:llä on kokemusta rasisminvastaisesta työstä pienten lasten parissa vuodesta 2013. Oppilaitosten, opetushenkilökunnan ja viranomaisten lisäksi rasismia on käsiteltävä jo varhaiskasvatusikäisten lasten ja peruskoululaisten kanssa. Tarjoamiemme maksuttomien materiaali- ja tehtäväpakettien avulla opettajat voivat käsitellä rasismin, välittämisen ja yhdenvertaisuuden teemoja peruskouluikäisten kanssa.

Rohkea ja reilu kaupunki -opetusaineisto

Rohkea ja reilu kaupunki on kolmen videon sarja, joka kuvattiin keväällä 2020 Yhteiset Lapsemme ry:n järjestämässä kylttityöpajassa, jonka tavoitteena oli nostaa tietoisuutta rasismista ja esittää sosiaalisessa mediassa jaettujen kylttien avulla toiveita julkisen liikenteen kanssamatkustajille.

Videot, kyltit ja niiden kannanotot, sekä niiden ympärille luotu Rohkea ja reilu kaupunki -tehtäväpaketti, ottavat kantaa rasismiin ja antavat vinkkejä siihen puuttumiseen. Osallistavien tehtävien avulla nuoret pääsevät pohtimaan, kenelle kaupunki/koulu on turvallinen ja miltä suomalaisuus näyttää, sekä miten yhteiskuntaan voi vaikuttaa ja miten välittämistä voi osoittaa eri tilanteissa.

Tehtäväpaketti sopii erityisesti yläkoulujen käyttöön, 7.–9.-luokkalaisille. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi yhteiskuntaopin, äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon tai kuvaamataidon tunneilla.

14 E lyhytelokuva ja opetusaineisto

14E on samannimisen lyhytelokuvan ympärille rakennettu tehtävä- ja keskustelupaketti. 14E on suunnattu lapsille ja nuorille, ja sen tarkoituksena on antaa koululaisille välineitä pohtia välittämisen ja yksilön vaikuttamisen mahdollisuuksia. Sen ideana on näyttää lapsille, kuinka hyvinkin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä yhdistää inhimillisyys. Elokuva kannustaa lapsia olemaan rohkeita uusien tilanteiden edessä ja toimimaan yhteiskunnassa toisten hyväksi.

Elokuvan ja tehtäväpaketin kohderyhmänä ovat 4–6.-luokkien oppilaat. Elokuva sopii oikein hyvin myös vanhemmille oppilaille ja tehtäväpakettia voi hyödyntää soveltaen myös yläasteikäisten kanssa. Materiaalipaketti sisältää tehtäviä tunteista, ystävyydestä ja välittämisestä, empatiasta ja toisen asemaan asettumisesta sekä oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.    Tehtäväpaketti sopii erinomaisesti myös etätyöskentelyyn, kunhan aiheet käsitellään lopuksi turvallisen aikuisen kanssa.

Lisää vinkkejä rasismin käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa löytyy nettisivuiltamme.

Hanna-Leena Ylönen

Kirjoittaja toimii suunnittelija Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea ja reilu -toiminnassa.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , , ,