Kaksi tyttöä maalaa graffitiseinää. 10/02/2021 - , , , , ,

Blogi 2/2021: Yhteiset Lapsemme ry:n uusi strategia perustuu moninaisuuteen ja rohkeuteen

Teksti: Markus Söderlund

Yhteiset Lapsemme ry:n hallitus vahvisti joulukuussa järjestön uuden strategian vuosille 2021-2023. Varsinainen strategiaprosessi käynnistyi jo vuonna 2019 ja prosessiin osallistuivat tiiviisti sekä yhdistyksen työntekijät että luottamushenkilöt. Yhdistyksen syyskokous käsitteli strategiaa lokakuussa ja työssä hyödynnettiin myös kesällä toteutetun jäsenkyselyn tuloksia. Teimme strategiatyötä tällä kertaa pitkälti itsenäisesti ilman ulkopuolista konsultointia tai sidosryhmiä. Uskon, että tämä näkyy lopputuloksessa siten, että strategia on myös tarkasti oman näköisemme, pelkistymättä kuitenkaan vain kuvaukseksi siitä missä jo nyt olemme hyviä.

Strategia perustuu aina arvoihin ja siihen, mikä määritellään perimmäiseksi toiminta-ajatukseksi tai missioksi. Yhteiset Lapsemme ry on rasismia vastaan toimiva ja kulttuurista moninaisuutta puolustava lastenoikeusjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat ROHKEUS, VÄLITTÄMINEN ja YHDENVERTAISUUS. Unelmamme – eli visiomme – on se, että Suomi olisi hyvä kaikille lapsille ja että lasten oikeudet toteutuvat. Kaikki toimintamme on ihmisoikeusperustaista: lasten oikeuksia, kuten ihmisoikeuksia laajemminkaan, ei tunneta vielä riittävän hyvin.

Uusi strategia korostaa yhä vahvemmin lasten oikeuksia. Myös rasisminvastaisuus, jossa on kysymys antirasistisen ajattelutavan edistämisestä, on entistä näkyvämmin toimintaamme määrittävä agenda. Toiminnan kohderyhmiä ja samalla toimijoita ovat lapset, nuoret ja perheet, joita moninaisuus jollain tavalla koskettaa. Tällä kertaa strategiakausi on myös hieman totuttua lyhyempi, koska kuten tiedämme, maailman ja yhteiskunnan muutokset saattavat yllättää ja vaatia uudenlaista ajattelua nopeastikin.

Miten strategia vaikuttaa toimintaamme? Uusi strategia sinällään mahdollistaa kaiken nykymuotoisen toimintamme, kuten adoptioihin liittyvän työn ja sijaishuollon palvelut. Strategisten tavoitteiden toteutuminen kuitenkin tarkoittaa sitä, että meidät tunnetaan jatkossa yhä laajemmin rasisminvastaisen työn asiantuntijana ja toimijana ja kotoutumista edistävä työmme vahvistuu. Strategiassa myös vahvistetaan varainhankinnan roolia sekä vapaaehtoistyön merkitystä. Toiminnassa ja vaikuttamisessa tietopohjana toimiva tutkimustieto yhdistyy kokemustiedon hyödyntämiseen. Myös roolimme eri yhteisöjen kouluttajana on nyt meille strateginen osa-alue.

Tavoite on, että kaikki järjestömme toimijat omaksuvat strategian keskeiset periaatteet ja myös sidosryhmämme ovat niistä tietoisia. Strategia toteutetaan yhdessä – rohkeasti!

Kirjoittaja on Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnanjohtaja

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , ,