Kolme lasta kävelevät vierekkäin pakolaisleirillä. 15/09/2020 - , , , ,

Yhteiset Lapsemme ry järjestää tukiperheitä Välimeren maista tuleville turvapaikanhakijalapsille

Hallitus päätti helmikuussa ottaa vastaan yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren maista. Suomeen on tähän mennessä saapunut yhteensä 50 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Heinäkuun alussa Kreikasta siirrettiin Suomeen 24 ilman huoltajaa olevaa lasta, joista suurin osa oli afganistanilaisia ja 10-16-vuotiaita. Elokuun alussa saapuneen toisen ryhmän lapsilla on samanlainen tausta: enemmistö on kotoisin Afganistanista ja iältään 13-16-vuotiaita. Kolmas ryhmä lapsia saapuu Suomeen näinä päivinä ja neljäs ja viimeinen ryhmä ilman huoltajaa olevia lapsia siirretään Kreikasta alustavasti syyskuun lopussa.

Ensimmäiset Kreikasta tulleet kaksi ryhmää on siirretty alaikäisten vastaanottokeskuksiin ympäri Suomen ja maahanmuuttoviraston edustaja on kertonut, että lapset ja nuoret ovat suhtautuneet positiivisesti siirtoon ja odottavat kovasti koulun alkamista.

Yhteiset Lapsemme ry on sopinut yhteistyöstä tukiperheiden järjestämiseksi pääkaupunkiseudulle jääville ilman omaa perhettään Suomeen tuleville turvapaikanhakijalapsille. Järjestö on tarjonnut tukiperheitä ilman perhettään Suomessa eläville turvapaikanhakijataustaisille lapsille ja nuorille vuodesta 2018 alkaen. Uusille tukiperheille on jatkuvasti kova tarve. 

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijalapset elävät Suomessa ilman omaa perhettään. Turvapaikan saaneiden lasten perheenyhdistämiset toteutuvat vain harvoin (Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys 2.3.2020). Lapsilla on vain vähän kontakteja suomalaisiin ja monella tukiperhettä toivovalla lapsella kaikki aikuiset heidän elämässään ovat työntekijöitä. Lapset kaipaavat perhettä tai perheenkaltaista yhteisöä sekä ihan tavallista arjen tekemistä ja tavallisena lapsena olemista. Lapset kokevat yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta ja uhka yhteiskunnan ulkopuolelle jäämiseen on suuri. Tukiperhe mahdollistaa lapselle osallistumisen tavalliseen perhearkeen ja väylän tutustua suomalaisiin ihmisiin, perhearkeen ja kulttuuriin. Lasten kokema yksinäisyys vähenee ja he saavat kokemuksen perheyhteisön osana olemisesta.  

Tukiperheenä toimiminen on perheelle usein mahdollisuus antaa konkreettinen panoksensa paremman maailman puolesta ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin:

”Koen isona mahdollisuutena sen miten omaa aikaansa antaen pystyy vaikuttamaan toisen ihmisen elämään. Haluan antaa hankalia asioita läpikäyneelle lapselle tai nuorelle välittämistä, lämpöä ja aikuisen tukea. Haluan käyttää aikaani hyvän tekemiseen ihan käytännössä. Haluamme perheenä avata ovemme uudelle ihmiselle.”  – Tukiperheen äiti

Tyypillisesti tukiperhe on tavallinen suomalainen tai monikulttuurinen perhe, jolla on halu omalta osaltaan auttaa. Tukiperheenä voi toimia niin lapsiperhe, pariskunta kuin yksinasuva aikuinenkin. Perhe käy koulutuksen, joka antaa valmiuksia yksin tulleen lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen. Perhe ja lapsi tapaavat ensimmäisen kerran yhdessä työntekijän ja lapsen ohjaajan kanssa ja miettivät yhdessä, minkälaisia asioita perhe ja lapsi voisivat yhdessä tehdä. Tekeminen on yleensä arjen tavallista tekemistä. Lapsi otetaan mukaan perheen arkeen, ruuanlaittoon, ulkoiluun, leffailtoihin, harrastukseen tai yhteisille retkille.  

Tällä hetkellä tukiperhetoimintaan kouluttaudutaan verkkokoulutuksella, johon sisältyy itsenäisiä ja perheen kesken tehtäviä pohdintatehtäviä ja -harjoituksia, tukiperheen mahdollisille lapsille suunnattuja tehtäviä sekä alku- ja loppuhaastattelut.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset toimintaan:

Heini Aaltonen, heini.aaltonen@yhteisetlapsemme.fi 044-7211245 
Meeri Lindroos, meeri.lindroos@yhteisetlapsemme.fi 044-7211 244

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , ,