12/10/2022 - , , ,

Yhteiset Lapsemme 3/2022: Pieni ilo on iso asia – Liten glädje är en stor sak

Teksti: Kari Jagt

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon: luoda myönteistä potilaskokemusta, edistää sairaalaviihtyvyyttä ja tarjota psykososiaalista tukea.

Sairaalaklovnit toimivat säännöllisesti kaikissa yliopistosairaaloissa (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku), ja lisäksi vierailemme useissa keskussairaaloissa. Sairaalaklovnit ry on virallisesti kaksikielinen yhdistys, ja klovnityötä tehdään säännöllisesti sekä suomeksi että ruotsiksi (ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä). Suomalainen Sairaalaklovnitoiminta täytti tänä vuonna 20 vuotta – toiminta käynnistyi vuonna 2002.

Kari Jagt

Sairaalaklovnitoiminnan pääkohderyhmää ovat sairaaloiden lastenosastoilla ja poliklinikoilla hoidossa tai vierailemassa olevat lapsipotilaat sekä heidän omaisensa. Vuonna 2021 toteutui noin 1 500 klovnityöpäivää ja yli 65 000 kohtaamista. Sairaalaklovnityö takaa taidelähtöiset kokemukset myös sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille, ja on siten edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista. Sairaalaklovneria on keino lapsilähtöiseen ja tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Klovnitoiminta perustuu yleisinhimilliseen huumorintajuun, läsnäoloon sekä kohtaamisen voimaan.

Sairaalaklovnit ovat ammattitaiteilijoita, jotka yhdistys on kouluttanut toimimaan vaativassa sairaalaympäristössä.  Heitä koskevat samat hygienia-, turvallisuus-, ja vaitiolosäännöt kuin muutakin henkilökuntaa. Hoivatyön ammattilaiset ovat kouluttaneet artistejamme vuosien varrella esimerkiksi psykiatristen lasten kohtaamiseen, anestesiologiaan ja kivun lievitykseen. Vuonna 2020 toteuttamassamme laajassa yliopistosairaaloiden hoitohenkilökuntakyselyssä (424 vastaajaa) 93 % koki sairaalaklovnien vaikuttavan positiivisesti lapsen potilaskokemukseen.

Kuluvan vuoden aikana olemme aloittaneet erillisellä hankerahoituksella säännöllisen toiminnan myös ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä – uuden kohderyhmän kanssa työskentelystä on saatu jo nyt erittäin lupaavia kokemuksia. Kesällä 2022 Sairaalaklovnit toteuttivat yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa myös muutaman vierailun Helsingissä Ukrainasta tulleiden pakolaisten avustuskeskuksiin. Näidenkin erityisten klovnipäivien yhteydessä päti tunnuslauseemme: pieni ilo on iso asia. 

Kari Jagt on Sairaalaklovnit ry:n toiminnanjohtaja. Hän toimii Yhteiset Lapsemme ry:n hallituksen varajäsenenä sekä adoptiovalmennuskurssiohjaajana.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , ,