28/05/2020 - , , ,

Yhteiset Lapsemme 2/2020: Jalkautuvaa nuorisotyötä tarvitaan kriisin aikana

Teksti: Laura Keskinen

Verkossa ja etänä tehtävä nuorisotyö ei tavoita kaikkia nuoria. Jalkautuvalle nuorisotyölle on edelleen suuri tarve. Koti ei ole kaikille turvallinen paikka, joten suosituksista huolimatta kaikki nuoret eivät voi tai halua pysyä kotona. Stadin jalkautujat ovat tehneet jalkautuvaa nuorisotyötä myös poikkeusoloissa lähes jokaisena päivänä huomioiden poikkeustilaan liittyvät rajoitukset. Stadin jalkautujat ovat kohdanneet nuoria ja ohjeistaneet heitä esimerkiksi koronatilanteen ehkäisemiseksi.

Koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten voimaantulo on tuonut etsivään työhön uudenlaisia haasteita, toteavat Aurora Tikka ja Tapio Koivu Vamos Helsingin etsivästä nuorisotyöstä. Heidän mukaansa Vamokseen on tullut uusia yhteydenottoja murto-osa verrattuna aikaan ennen poikkeustilannetta, ja siksi nuorisotyö on painottunut yhteydenpitoon jo työskentelyssä olevien nuorten kanssa. Uudet yhteydenottajat ovat aloittaneet työskentelyn etsivien kanssa etäyhteyksin, ja työskentelyn aloittaminen uusien nuorten kanssa on mahdollista koko ajan.

Joidenkin nuorten kohdalla tilanne on vaikuttanut jäätyneeltä konfliktilta: yhteyttä on vaikea saada, mikään ei liiku, tilanteen odotetaan päättyvän ja elämän normalisoituvan. Toisaalta jotkut nuoret ovat poikkeusoloista huolimatta kiinnittyneet työskentelyyn hyvin: on tehty tulevaisuudensuunnitelmia, järjestetty asioita, ohjattu urapalveluihin sekä tehty hakemuksia oppilaitoksiin. Rajoitusten aikana yksilövalmennuksessa on hyödynnetty arjenhallinnan, itsetuntemuksen ja mielenhyvinvoinnin tukemiseksi erilaisia tehtäviä, joita on mahdollista toteuttaa etäyhteyksien kautta. Tikan ja Koivun mukaan joillekin nuorille toimii perinteinen puhelu, osalle puolestaan erilaiset pikaviestipalvelut tai videopuhelut.

Aseman Lapset käynnisti keväällä löytävän nuorisotyön Kuopiossa suunnitelmiensa mukaisesti poikkeusoloista huolimatta. Aseman Lasten kehittämässä löytävässä nuorisotyössä vaikutetaan paitsi nuoriin, myös laajemmin tietyn alueen yhteisöön ja toimintatapoihin. Löytävän nuorisotyön kohteena ovat pääasiassa alle 18-vuotiaat nuoret, ja tavoitteena on yhteisö, joka tukee paitsi nuorten hyvinvointia, myös aikuisten ja nuorten vuorovaikutusta. Nuorisotyöllistä osaamista viedään kauppakeskusten lisäksi myös muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa.

Jalkautuvan nuorisotyön lisäksi myös Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ovat auttaneet nuoria ja heidän läheisiään koronakriisin aikana. Vaikka nuorten turvatalojen toiminta siirrettiin laajasti verkko- ja puhelinvälitteiseksi, nuorille tarkoitettu tilapäinen majoitus on kuitenkin ollut avoinna. Nuorten turvatalojen, kuten myös muiden turvakotien, toiminnan pysyminen suhteellisen ennallaan on ensiarvoisen tärkeää, koska poikkeusoloissa tilanteet perheissä saattavat kärjistyä entisestään. Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijan Päivi Hietasen mukaan poikkeusoloissa pinna usein kiristyy ja riidat saattavat kärjistyä. Tilanteet saattavat eskaloitua erityisesti niissä perheissä, joissa oli konflikteja jo ennen koronakriisiä. Lasten ja nuorten on raskasta elää riitojen keskellä ja he voivat kokea olonsa turvattomaksi.

Aseman Lasten kuulumisia voi lukea tarkemmin lehden Mitä työhösi kuuluu? -palstalta

Lähteet:

Ensi- ja turvakotien liitto

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , ,