06/03/2021 - , , ,

Haemme ohjaajaa Koti Ilolaan Sipooseen (vuorotteluvapaan sijaisuus)

Tule tekemään merkityksellistä työtä kanssamme! Haemme ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.4.- 30.9.2021 Koti Ilolaan Sipooseen. Määräaikaista työsuhdetta voidaan mahdollisesti jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

Koti Ilola on vuonna 1999 perustettu lastensuojelun 7-paikkainen yksikkö. Tarjoamme aidosti kodinomaisissa puitteissa ammatillista ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa sijaishuoltoa. Lasten turvallisen ja voimaannuttavan kasvun tukemiseksi arkemme on suunniteltua ja työmme tavoitteellista. Ilolassa asuu eri-ikäisiä sekä pitkä- että lyhytaikaisesti sijoitettuja lapsia. Tarjoamme myös jälkihuollon jatkumoa Sipooseen jääville itsenäistyneille nuorille.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Työ on vuorotyötä painottuen ilta ja yövuoroihin. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat lasten kasvatus ja hoito, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan tukeminen, omaohjaajana toimiminen, arviointi ja dokumentointi, perhe- ja verkostoyhteistyö sekä kodinhoidollisia tehtäviä.

Toivomme hakijalta soveltuvia sosiaali- ja terveysalan opintoja. Lääkehoito-osaaminen ja hygieniapassi katsotaan eduksi. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sitoutumista työhön ja hoidollisiin rakenteisiin, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä asettaa rajat ja luoda turvallinen suhde lapsiin. Kokemus haastavalla käytöksellä oirehtivien lasten hoidosta, lastensuojelusta ja maahanmuuttajatyöstä katsotaan eduksi. Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on edellytys.

Oman auton käyttömahdollisuus työmatkoihin on käytännössä välttämätöntä työaikojen takia. 

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Tarjoamme kokeneen ja sitoutuneen työryhmän tuen, hyvän perehdytyksen ja säännöllisen työnohjauksen. Palkkaus määräytyy yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan, mutta hakija voi esittää myös palkkatoiveen.

Hakemukset pyydetään lähettämään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.3. osoitteeseen rekry@yhteisetlapsemme.fi

Lisätietoja antavat:

Johtaja Pirkko Kokko, puh. 050 595 3811, pirkko.kokko@yhteisetlapsemme.fi
Vastaava ohjaaja Katja Suhonen, puh. 044 7211 238, katja.suhonen@yhteisetlapsemme.fi

Yhteiset Lapsemme ry on rasismia vastaan toimiva ja kulttuurista moninaisuutta puolustava lastenoikeusjärjestö. Järjestö on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton ja se on perustettu vuonna 1988 Helsingissä.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , ,