17/12/2022

Yhteiset Lapsemme 3/2022: Podcastsarja avaa nuorille keskustelua EU:n perusoikeuksien toteutumisesta

Teksti ja kuva: Irma Marttinen

Euroopan unionin tavoitteena on edistää rauhaa, unionin arvoja ja kansalaisten hyvinvointia. EU:ssa kaikille ihmisille kuuluvat oikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. Yhteiset Lapsemme ry:n podcastsarjassa Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? kysymme, miten perusoikeudet käytännössä toteutuvat eri väestöryhmien kohdalla.  

Podcastsarjan toimittaja Yagmur Özberkan etsii vastauksia siihen, mikä on todellisuus maahan muuttaneiden, toisen polven nuorten, romanivähemmistön, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien oikeuksien toteutumisessa sekä miten EU torjuu rakenteellista rasismia ja syrjintää. Podcasteissa keskustelijoina on Euroopan vähemmistöjen, maahanmuuton, pakolaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita. Sarjan näkökulma on lapsissa ja nuorissa – Euroopan tulevaisuudessa.

Viisiosainen podcastsarja on suunnattu erityisesti nuorille, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön, ja sen tarkoituksena on syventää tietoa EU:n arvopohjasta sekä lisätä kriittistä keskustelua perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa.

Kaikille lapsille kuuluvat oikeudet

Syyskuussa alkaneen podcastsarjan esittely pidettiin 1.9. EU@Oodin tilassa Keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa Yagmur Özberkan haastatteli kahta podcasteihin osallistunutta keskustelijaa, Katja Mannerströmiä Suomen Pakolaisavusta ja Shadia Raskia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilaisuuden avasi Markus Söderlund Yhteiset Lapsemme ry:stä. Tilaisuus striimattiin ja sen tallenne on katsottavissa yhdistyksemme YouTube-kanavalla.

”Lapsen oikeudet on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin, ja ne kuuluvat ihan kaikille lapsille. Juuri tätä haluamme nostaa esille tässä podcastsarjassamme”, Markus Söderlund totesi avauspuheessaan.

”Euroopassa on tällä hetkellä paljon pakolaisia, joista monet ovat lapsia ja nuoria. Osa heistä on myös liikkeellä yksin, mikä vaarantaa lapsen oikeuksien toteutumisen. Sota on varmasti vaikein tilanne, joka rikkoo lapsen perusoikeuksia”, hän sanoi.

Söderlund korosti myös, että vastuu lasten oikeuksien toteutumisesta on aina aikuisilla.

Miksi podcastsarjaa tarvitaan?

Yagmur Özberkan kysyi panelisteilta, miten hyvin Suomessa nuoret yleisesti tuntevat EU:n arvot ja oikeudet. Miksi tällaista podcastsarjaa tarvitaan?

”Moni nuorista varmasti tuntee rauhan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvot, muttei ehkä miellä niitä juuri EU:n arvoiksi, vaan yleensä länsimaisiksi arvoiksi”, Katja Mannerström pohti.

Shadia Rask kertoi, että tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa nuorista toivoo, että Suomen tulevaisuus rakentuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvoille. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena myös kahdella kolmasosalla nuorista ja nuorista aikuisista turvallisuuden tunne on heikentynyt.

Raskin mukaan podcastsarjan etuna on, että se ei ole vain kertaluonteinen tapahtuma, vaan se mahdollistaa perusoikeuksien tarkastelun eri aikoina ja eri paikoissa – luokkahuoneessa tai lenkkipolulla.

”Aihe on valtavan laaja, ja sen takia on hyvä, että on päätetty tuottaa kokonainen podcastsarja. Podcastkeskusteluilla on hyvät edellytykset herättää uusia ajatuksia, kun monimutkaisia kysymyksiä lähestytään eri puolilta. Toivoisin myös, että podcastit hälventäisivät myös me – he -raja-aitoja”, Shadia pohti.

Katja Mannerström nosti esille, että vaikka arvot ja oikeudet on kirjattu sopimuksiin, niin niiden käytännön toteutumisesta pitää neuvotella jatkuvasti.  

”Sopimuksia ei voi lukea yksiselitteisesti, vaan niistä pitää keskustella EU:ssa ja EU-maiden kesken. Tämä podcastsarja keskusteluttaa ja antaa erilaisia näkökulmia, eikä vain oikeita tai vääriä vastauksia”, hän korosti.

Molemmat panelistit toivoivat, että podcastsarja tavoittaisi kouluissa myös niitä nuoria, jotka eivät ole valmiiksi kiinnostuneita ja tietoisia perusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

”On hienoa, että näistä aiheista kiinnostuneet nuoret saavat tietoa ja valmiuksia keskusteluun, mutta on tosi tärkeää, että niiden äärelle löytävät myös sellaiset nuoret, jotka eivät ole vielä niin tietoisia näistä asioista. Siihen koulu tarjoaa hyvän mahdollisuuden”, Shadia Rask tiivisti.

Turvallinen tila keskustelulle

EU:n perusoikeuksia käsittelevässä podcastsarjassa puhutaan toisen polven nuorista, rasismista, turvapaikanhakijoista ja romaneista. Miten toimia, jos luokassa on kohderyhmiä edustavia nuoria?

”Tämä on todella tärkeä kysymys. Turvallisen tilan säännöt pitää tehdä näkyviksi. Maahanmuuttokeskustelu on usein äärimmäisen polarisoitunutta. Keskustelulle pitää asettaa selkeät rajat, miten asioista puhutaan – ei saa vähätellä pakolaisuuden kokemusta halventavilla käsitteillä. Se on aikuisen, opettajan ja kasvattajan vastuulla”, Katja Mannerström painotti.

”Pitää luoda sellainen ympäristö, missä esimerkiksi turvapaikanhakijataustainen nuori voi turvallisesti, niin halutessaan, kertoa oman tarinansa.”

Shadia Rask korosti turvallisen ja rohkeamman tilan merkitystä:

”Annetaan nuorille oikeus itsensä identifioimiseen. Haluanko tuoda jotain omasta taustastani esille vai haluanko vain istua ja olla yksi muusta joukosta? Oppilaan taustan esille tuominen voi olla loukkaava ja yksinäisyyttä aiheuttava kokemus, jos hän itse ei halua siitä keskustella.”

Voiko EU edistää yksittäisen lapsen oikeuksia?

Euroopan unioni valvoo, että sen jäsenmaat noudattavat kansainvälisiä sopimuksia kuten EU:n perusoikeuskirjaa. Jäsenmaita voidaan sanktioida, jos ne eivät noudata sopimuksia. Tilanteessa, jossa jokin sopimus ei toimi, pitää päättäjien neuvotella, miten asia ratkaistaan.

”Sopimuksiin on siis kirjattu myös jokainen yksittäinen lapsi, jota pitää suojella”, Katja Mannerström painotti.

”Tämä podcastsarja on yksi hyvä keino lisätä ymmärrystä siitä, mitä EU ja sen oikeudet tarkoittavat yleisesti ja mitä ne tarkoittavat juuri minulle”, Shadia Rask sanoi.

Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarja

Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarjassa julkaistaan viisi jaksoa syksyn 2022 aikana. Jaksoissa käsitellään rasismia ja sen torjuntaa EU:ssa, romanivähemmistön, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien tilannetta sekä toisen polven nuorten oikeuksien toteutumista.

Podcastsarjaa voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcastalustoilla mm. Spotifyssä. Sarjan toimittaja on Yagmur Özberkan. Tuottaja: Jaksomedia Oy. Hanke on rahoitettu ulkoministeriön Eurooppa-tiedotustuella.

Podcastsarja opetuksessa

Jaksoihin kuuluu maksuton oppimateriaali, joka sisältää apukysymyksiä ja tehtäviä keskustelun tueksi. Materiaali sisältää myös taustatietoa opettajalle ja diaesityksen EU:sta.

Tilaa oppimateriaali sähköpostitse osoitteesta: pajatoiminta@yhteisetlapsemme.fi


Lisää ajankohtaisia:

Yhteiset Lapsemme 1/2024: ”Rakenteellinen muutos tapahtuu pienillä teoilla”

22/03/2024

Valkoinen koulu -paneelikeskustelussa puhuttiin antirasismin edistämisestä kouluissa Teksti: Linnea HeinonenKuva: Doris Hakkarainen / Fingo, 2024 Pohjoismaiden suurimmassa opetus- ja kasvatusalan...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 1/2024: Kansainvälinen adoptiotoiminta on vaativaa työtä

13/03/2024

Teksti: Katja Mannerström Moni kansainvälisen adoption parissa toimiva taho on seurannut viime aikoina Norjan, Tanskan ja Ruotsin uutisointia liittyen kansainväliseen...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 1/2024: ”Ootko sä iloinen musta?” – Kiintymys syttyy vuorovaikutuksessa

13/03/2024

Teksti: Jenni Heinonen Yhteiset Lapsemme ry, Interpedia ja Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä järjestivät 25.11.2023 webinaarin otsikolla Adoptioperheiden arjen työkaluja -mentalisaatio, theraplay...

Lue lisää

Tunnista, tiedosta, toimi – Rasisminvastainen ilta Oodissa 21.3.2024

07/03/2024

Mitä rasismi on? Miten tiedostaa omat ennakko-oletukset? Miten voin itse puuttua rasismiin? Tervetuloa mukaan SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin ja...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Unelmien askeleet – haastattelussa tanssitaiteilija Joel Alalantela

18/01/2024

Teksti: Amanda ChalimbaKuva: Titta Toivanen “Tanssin vaikutus on parantava voima, se on moniulotteinen kokemus, jolla on tarttuva pinta omaan elämään”,...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Konfliktikuvat ahdistavat, mutta silmät täytyy pitää auki

11/01/2024

Teksti: Katja Mannerström Silmiemme edessä tapahtuu kauheuksia ja ihmisoikeusloukkauksia joka minuutti. Maailmassa on YK:n mukaan tällä hetkellä meneillään ainakin 32...

Lue lisää