18/11/2022

Yhteiset Lapsemme 3/2022: Podcastsarja avaa nuorille keskustelua EU:n perusoikeuksien toteutumisesta

Teksti ja kuva: Irma Marttinen

Euroopan unionin tavoitteena on edistää rauhaa, unionin arvoja ja kansalaisten hyvinvointia. EU:ssa kaikille ihmisille kuuluvat oikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. Yhteiset Lapsemme ry:n podcastsarjassa Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? kysymme, miten perusoikeudet käytännössä toteutuvat eri väestöryhmien kohdalla.  

Podcastsarjan toimittaja Yagmur Özberkan etsii vastauksia siihen, mikä on todellisuus maahan muuttaneiden, toisen polven nuorten, romanivähemmistön, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien oikeuksien toteutumisessa sekä miten EU torjuu rakenteellista rasismia ja syrjintää. Podcasteissa keskustelijoina on Euroopan vähemmistöjen, maahanmuuton, pakolaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita. Sarjan näkökulma on lapsissa ja nuorissa – Euroopan tulevaisuudessa.

Viisiosainen podcastsarja on suunnattu erityisesti nuorille, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön, ja sen tarkoituksena on syventää tietoa EU:n arvopohjasta sekä lisätä kriittistä keskustelua perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa.

Kaikille lapsille kuuluvat oikeudet

Syyskuussa alkaneen podcastsarjan esittely pidettiin 1.9. EU@Oodin tilassa Keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa Yagmur Özberkan haastatteli kahta podcasteihin osallistunutta keskustelijaa, Katja Mannerströmiä Suomen Pakolaisavusta ja Shadia Raskia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilaisuuden avasi Markus Söderlund Yhteiset Lapsemme ry:stä. Tilaisuus striimattiin ja sen tallenne on katsottavissa yhdistyksemme YouTube-kanavalla.

”Lapsen oikeudet on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin, ja ne kuuluvat ihan kaikille lapsille. Juuri tätä haluamme nostaa esille tässä podcastsarjassamme”, Markus Söderlund totesi avauspuheessaan.

”Euroopassa on tällä hetkellä paljon pakolaisia, joista monet ovat lapsia ja nuoria. Osa heistä on myös liikkeellä yksin, mikä vaarantaa lapsen oikeuksien toteutumisen. Sota on varmasti vaikein tilanne, joka rikkoo lapsen perusoikeuksia”, hän sanoi.

Söderlund korosti myös, että vastuu lasten oikeuksien toteutumisesta on aina aikuisilla.

Miksi podcastsarjaa tarvitaan?

Yagmur Özberkan kysyi panelisteilta, miten hyvin Suomessa nuoret yleisesti tuntevat EU:n arvot ja oikeudet. Miksi tällaista podcastsarjaa tarvitaan?

”Moni nuorista varmasti tuntee rauhan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvot, muttei ehkä miellä niitä juuri EU:n arvoiksi, vaan yleensä länsimaisiksi arvoiksi”, Katja Mannerström pohti.

Shadia Rask kertoi, että tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa nuorista toivoo, että Suomen tulevaisuus rakentuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvoille. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena myös kahdella kolmasosalla nuorista ja nuorista aikuisista turvallisuuden tunne on heikentynyt.

Raskin mukaan podcastsarjan etuna on, että se ei ole vain kertaluonteinen tapahtuma, vaan se mahdollistaa perusoikeuksien tarkastelun eri aikoina ja eri paikoissa – luokkahuoneessa tai lenkkipolulla.

”Aihe on valtavan laaja, ja sen takia on hyvä, että on päätetty tuottaa kokonainen podcastsarja. Podcastkeskusteluilla on hyvät edellytykset herättää uusia ajatuksia, kun monimutkaisia kysymyksiä lähestytään eri puolilta. Toivoisin myös, että podcastit hälventäisivät myös me – he -raja-aitoja”, Shadia pohti.

Katja Mannerström nosti esille, että vaikka arvot ja oikeudet on kirjattu sopimuksiin, niin niiden käytännön toteutumisesta pitää neuvotella jatkuvasti.  

”Sopimuksia ei voi lukea yksiselitteisesti, vaan niistä pitää keskustella EU:ssa ja EU-maiden kesken. Tämä podcastsarja keskusteluttaa ja antaa erilaisia näkökulmia, eikä vain oikeita tai vääriä vastauksia”, hän korosti.

Molemmat panelistit toivoivat, että podcastsarja tavoittaisi kouluissa myös niitä nuoria, jotka eivät ole valmiiksi kiinnostuneita ja tietoisia perusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

”On hienoa, että näistä aiheista kiinnostuneet nuoret saavat tietoa ja valmiuksia keskusteluun, mutta on tosi tärkeää, että niiden äärelle löytävät myös sellaiset nuoret, jotka eivät ole vielä niin tietoisia näistä asioista. Siihen koulu tarjoaa hyvän mahdollisuuden”, Shadia Rask tiivisti.

Turvallinen tila keskustelulle

EU:n perusoikeuksia käsittelevässä podcastsarjassa puhutaan toisen polven nuorista, rasismista, turvapaikanhakijoista ja romaneista. Miten toimia, jos luokassa on kohderyhmiä edustavia nuoria?

”Tämä on todella tärkeä kysymys. Turvallisen tilan säännöt pitää tehdä näkyviksi. Maahanmuuttokeskustelu on usein äärimmäisen polarisoitunutta. Keskustelulle pitää asettaa selkeät rajat, miten asioista puhutaan – ei saa vähätellä pakolaisuuden kokemusta halventavilla käsitteillä. Se on aikuisen, opettajan ja kasvattajan vastuulla”, Katja Mannerström painotti.

”Pitää luoda sellainen ympäristö, missä esimerkiksi turvapaikanhakijataustainen nuori voi turvallisesti, niin halutessaan, kertoa oman tarinansa.”

Shadia Rask korosti turvallisen ja rohkeamman tilan merkitystä:

”Annetaan nuorille oikeus itsensä identifioimiseen. Haluanko tuoda jotain omasta taustastani esille vai haluanko vain istua ja olla yksi muusta joukosta? Oppilaan taustan esille tuominen voi olla loukkaava ja yksinäisyyttä aiheuttava kokemus, jos hän itse ei halua siitä keskustella.”

Voiko EU edistää yksittäisen lapsen oikeuksia?

Euroopan unioni valvoo, että sen jäsenmaat noudattavat kansainvälisiä sopimuksia kuten EU:n perusoikeuskirjaa. Jäsenmaita voidaan sanktioida, jos ne eivät noudata sopimuksia. Tilanteessa, jossa jokin sopimus ei toimi, pitää päättäjien neuvotella, miten asia ratkaistaan.

”Sopimuksiin on siis kirjattu myös jokainen yksittäinen lapsi, jota pitää suojella”, Katja Mannerström painotti.

”Tämä podcastsarja on yksi hyvä keino lisätä ymmärrystä siitä, mitä EU ja sen oikeudet tarkoittavat yleisesti ja mitä ne tarkoittavat juuri minulle”, Shadia Rask sanoi.

Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarja

Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarjassa julkaistaan viisi jaksoa syksyn 2022 aikana. Jaksoissa käsitellään rasismia ja sen torjuntaa EU:ssa, romanivähemmistön, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien tilannetta sekä toisen polven nuorten oikeuksien toteutumista.

Podcastsarjaa voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcastalustoilla mm. Spotifyssä. Sarjan toimittaja on Yagmur Özberkan. Tuottaja: Jaksomedia Oy. Hanke on rahoitettu ulkoministeriön Eurooppa-tiedotustuella.


Lisää ajankohtaisia:

Yhteiset Lapsemme ry:n Joulukeräys alkaa 1.12.2022

28/11/2022

Anna lahjasi lapselle Osallistu Yhteiset Lapsemme ry:n joulukeräykseen! Maailmassa on yli 100 miljoonaa pakolaista, joista noin puolet on lapsia. Helmikuun...

Lue lisää

Haemme toimistotyöntekijää (vuorotteluvapaan sijaisuus) 1.2.-31.5.2023

18/11/2022

Oletko kiinnostunut lasten oikeuksien edistämisestä ja työskentelystä kansalaisjärjestössä? Haemme toimistotyöntekijää vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.2.-31.5.2023 toimistollemme Helsingin Töölöön. Työhösi kuuluu yleisiä...

Lue lisää

Fatim Diarra aloittaa Yhteiset Lapsemme ry:n puheenjohtajana 1.1.2023

17/11/2022

Yhteiset Lapsemme ry:n syyskokous pidettiin 15.11.2022 yhdistyksen toimistolla. Kokouksessa hyväksyttiin Yhteiset Lapsemme ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä tehtiin...

Lue lisää

Rauha Ukrainan lapsille -näyttely Emmaus Vallilan ikkunagalleriassa 1.-29.11.2022

02/11/2022

Emmaus Vallilan myymälän ikkunagallerissa on esillä kuvia kesän 2022 aikana ukrainalaisten lasten ja nuorten kanssa toteutetuista varjoteatterityöpajoista ja kuvataidekurssista. Näyttely...

Lue lisää

”Phen menge kaalo” – Romanilapset ja -nuoret lastensuojelusta itsenäiseen elämään 16.11.2022

15/10/2022

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvassa. Turvallinen lapsuus luo perustan lapsen tulevaisuudelle ja myöhemmälle elämälle. Yhteiset Lapsemme ry järjestää lapsen...

Lue lisää

Fiona ’Elōne haastattelussa Helsingin Kirjamessuilla 29.10.2022

06/10/2022

Yhteiset Lapsemme -lehti on esillä Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtiliitto Kultti ry:n osastolla 6f10 Helsingin Kirjamessuilla 27.-30.10.2022. Järjestämme messuilla myös keskusteluohjelmaa...

Lue lisää