08/03/2023

Tavoitteemme eduskuntavaaleihin 2023

Jokaiselle lapselle varmistettava oikeus turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja aitoon osallisuuteen

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkein asia, kun rakennetaan tulevaisuuden Suomea. Lasten suojelu ja huolenpito ovat valtion keskeisimpiä tehtäviä. Lapsille pitää taata turvallinen arki ja lapsuus. Vaalikaudella 2023-2027 on turvattava kaikkien Suomessa asuvien lasten hyvinvointi ja lapsen oikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti. Lasten oikeudet ja päätösten lapsivaikutukset tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa hyödyntäen lapsibudjetoinnin näkökulmaa ja noudattaen kansallisen lapsistrategian sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. Nämä pitää huomioida niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtionhallinnossa.

1. Lapsiin kohdistuvaan rasismiin ja vihapuheeseen pitää puuttua.

Suomessa on suuri riski joutua rasismin kohteeksi arkielämässä tai verkossa. Kohteeksi voi joutua niin Suomessa kuin ulkomailla syntynyt lapsi, joka jollain tavalla erottuu enemmistöstä esimerkiksi ulkonäkönsä tai äidinkielensä tai vuoksi. Tähän puuttuminen on aikuisten velvollisuus. Kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tulee kouluttaa tunnistamaan lapsen oikeudet ja puuttumaan epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen. Rasistisesta kiusaamisesta ja väkivallasta sekä vihapuheesta tulee olla riittävän ankarat seuraamukset. Tämä voidaan toteuttaa kaventamatta sananvapautta. 

2. Rakenteellinen rasismi pitää tunnistaa ja sitä pitää ehkäistä.

Rakenteellista rasismia esiintyy varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Rasismiin liittyy myös ns. rodullistaminen, jossa ihmiseen liitetään ulkoisen olemuksen perusteella ennakkoluuloja, tai häntä kohdellaan ensisijaisesti oletetun viiteryhmänsä edustajana. Esimerkiksi Suomessa syntyneen ei-valkoisen nuoren ei oleteta osaavan suomea. Lasten ja nuorten yhdenvertaiseen kohteluun pitää kiinnittää huomiota niin julkisissa palveluissa, harrastuksissa kuin työelämässä. Syrjimätön kohtelu on jokaisen oikeus. Lapselle on turvattava oman identiteetin muodostuminen. Hallituksen tulee sitoutua jatkamaan rasisminvastaisen toimintaohjelmaa ja turvata alkuperäiskansojen oikeudet kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

3. Oikeutta perheeseen ja vanhempiin pitää kunnioittaa.

Perhe on tärkeä turvallisuus- ja hyvinvointitekijä lapsen ja nuoren elämässä. Suomen on helpotettava ilman huoltajaa olevien lasten perheenyhdistämisiä ja suhtautua yhdistämistavoitteisiin myönteisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. 

4. Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa ja lasta on kuultava häntä koskevissa asioissa.

Osallisuus on demokratian toimivuuden perusta. Kaikille lapsille ja nuorille on turvattava mahdollisuus osallisuuteen omaa elämäänsä koskevissa asioissa Erityistä huomiota pitää kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuteen, esimerkiksi sijaishuollon asiakkaisiin tai ilman huoltajaa Suomessa oleviin lapsiin ja nuoriin.

5. Kotoutumista pitää edistää ammattimaisesti ja tavoitteellisesti.

Kotoutumisen edistämisen ja valtavirtaistamisen tulee olla seuraavan hallituksen keskeinen tavoite kansainvälistyvässä Suomessa ja kotoutumistoimia pitää resursoida riittävällä tavalla kaikilla hallinnonaloilla.

Lisää ajankohtaisia:

Aamunavaukset ala- ja yläkouluihin rasisminvastaiselle viikolle

21/03/2023

Tällä viikolla vietetään rasisminvastaista viikkoa 20.-26.3, ja olemme sitä ajatellen kirjoittaneet valmiit tekstit aamunavauksia varten ala- ja yläkouluihin. Aamunavauksissa käsitellään...

Lue lisää

Haastamme nuoret aikuiset äänestämään!

15/03/2023

Eduskuntavaalit ovat ihan nurkan takana, ja otsikoihin on viime päivinä noussut huoli nuorten aikuisten äänestyspassiivisuudesta. Kaikki 18 vuotta täyttäneet suomalaiset...

Lue lisää

Kun riittävän hyvä vanhemmuus ei yksin riitä – tilaisuus adoptiovanhemmille 22.4.

08/03/2023

Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry, Adoptioperheet ry, Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä sekä Yhteiset Lapsemme ry järjestävät yhteistyössä tilaisuuden adoptiovanhemmille huhtikuussa! Tilaisuus...

Lue lisää

Aikuisten adoptoitujen brunssi adoptoitujen päivän kunniaksi 18.3.

24/02/2023

Adoptoitujen päivää vietetään maaliskuun 13. päivä, ja sen kunniaksi järjestämme adoptoiduille aikuisille brunssin tiloissamme Helsingin Töölössä lauantaina 18.3. klo 12-17....

Lue lisää

Moninaisemmat representaatiot koulussa antirasismin näkökulmasta -koulutus 20.4.

09/02/2023

Minkälaisia hahmoja ja henkilöitä koulumaailman keskusteluissa, kirjoissa ja mediassa on läsnä? Miten erilaiset representaatiot tai niiden puute vaikuttavat oppilaisiin? Kuinka...

Lue lisää

Anna ääni lapselle -kampanja ja Lasten vaalipaneeli

08/02/2023

Yhteiset Lapsemme ry on mukana noin 40 muun järjestön kanssa Anna ääni lapselle -kampanjassa, joka on järjestöjen ja kansalaisten poliittisesti...

Lue lisää