09/03/2023

Vaalien jälkeen: Muistutukset hallitusneuvottelijoille

Jokaiselle lapselle varmistettava oikeus turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja aitoon osallisuuteen

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkein asia, kun rakennetaan tulevaisuuden Suomea. Haluamme muistuttaa hallitusneuvottelijoita vaalitavoitteistamme, jotka eivät muutu mihinkään vaikka vaalit ovatkin ohi.

Vaalikaudella 2023-2027 on turvattava kaikkien Suomessa asuvien lasten hyvinvointi ja lapsen oikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti. Lasten oikeudet ja päätösten lapsivaikutukset tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa hyödyntäen lapsibudjetoinnin näkökulmaa ja noudattaen kansallisen lapsistrategian sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. Nämä pitää huomioida niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtionhallinnossa.

1. Lapsiin kohdistuvaan rasismiin ja vihapuheeseen pitää puuttua.

Suomessa on suuri riski joutua rasismin kohteeksi arkielämässä tai verkossa. Kohteeksi voi joutua niin Suomessa kuin ulkomailla syntynyt lapsi, joka jollain tavalla erottuu enemmistöstä esimerkiksi ulkonäkönsä tai äidinkielensä tai vuoksi. Tähän puuttuminen on aikuisten velvollisuus. Kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tulee kouluttaa tunnistamaan lapsen oikeudet ja puuttumaan epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen. Rasistisesta kiusaamisesta ja väkivallasta sekä vihapuheesta tulee olla riittävän ankarat seuraamukset. Tämä voidaan toteuttaa kaventamatta sananvapautta. 

2. Rakenteellinen rasismi pitää tunnistaa ja sitä pitää ehkäistä.

Rakenteellista rasismia esiintyy varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Rasismiin liittyy myös ns. rodullistaminen, jossa ihmiseen liitetään ulkoisen olemuksen perusteella ennakkoluuloja, tai häntä kohdellaan ensisijaisesti oletetun viiteryhmänsä edustajana. Esimerkiksi Suomessa syntyneen ei-valkoisen nuoren ei oleteta osaavan suomea. Lasten ja nuorten yhdenvertaiseen kohteluun pitää kiinnittää huomiota niin julkisissa palveluissa, harrastuksissa kuin työelämässä. Syrjimätön kohtelu on jokaisen oikeus. Lapselle on turvattava oman identiteetin muodostuminen. Hallituksen tulee sitoutua jatkamaan rasisminvastaisen toimintaohjelmaa ja turvata alkuperäiskansojen oikeudet kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

3. Oikeutta perheeseen ja vanhempiin pitää kunnioittaa.

Perhe on tärkeä turvallisuus- ja hyvinvointitekijä lapsen ja nuoren elämässä. Suomen on helpotettava ilman huoltajaa olevien lasten perheenyhdistämisiä ja suhtautua yhdistämistavoitteisiin myönteisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. 

4. Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa ja lasta on kuultava häntä koskevissa asioissa.

Osallisuus on demokratian toimivuuden perusta. Kaikille lapsille ja nuorille on turvattava mahdollisuus osallisuuteen omaa elämäänsä koskevissa asioissa Erityistä huomiota pitää kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuteen, esimerkiksi sijaishuollon asiakkaisiin tai ilman huoltajaa Suomessa oleviin lapsiin ja nuoriin.

5. Kotoutumista pitää edistää ammattimaisesti ja tavoitteellisesti.

Kotoutumisen edistämisen ja valtavirtaistamisen tulee olla seuraavan hallituksen keskeinen tavoite kansainvälistyvässä Suomessa ja kotoutumistoimia pitää resursoida riittävällä tavalla kaikilla hallinnonaloilla.

Lisää ajankohtaisia:

Yhteiset Lapsemme ry:n lausunto hallituksen ohjelmaan rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

14/06/2024

Yhteiset Lapsemme ry on antanut lausunnon 10.6.2024 koskien valtioneuvoston toimenpideohjelmaan rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lausunnossa on keskitetty erityisesti niihin...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 2/2024 Hallituksen palsta: Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi

13/06/2024

Teksti: Meri Korniloff Antirasistinen työ lasten ja perheiden parissa on tärkeämpää nyt kuin ehkä koskaan aiemmin Suomessa. Siltä se ainakin...

Lue lisää

Haemme 2 korkeakouluharjoittelijaa viestinnän tehtäviin syyskaudeksi 2024

30/05/2024

Yhteiset Lapsemme ry hakee kahta reipasta ja osaavaa korkeakouluharjoittelijaa monipuolisiin VIESTINNÄN tehtäviin yhdistyksen toimistolle. Toinen harjoittelijoista sijoittuu järjestön yleisiin viestinnän...

Lue lisää

Haemme järjestötyöntekijää Yhteiset Lapsemme ry:n toimistolle alkaen elo- tai syyskuu 2024

24/05/2024

Yhteiset Lapsemme ry hakee nyt järjestötyöntekijää toimistotehtäviin yhdeksi vuodeksi. Työsuhde alkaa kesälomien jälkeen elo-syyskuussa 2024. Tehtävä on osa Paikka auki...

Lue lisää

Tanssien ja laulaen kesään ukrainalaisten lasten kanssa 4.6.2024

20/05/2024

Ukrainalaiset lapset tuovat tanssin ja laulun ilon tiistaina 4.6.2024 klo 16:00-17:00 Espan lavalle, os. Pohjoisesplanadi 1, Helsinki. Ohjelmassa on Olexandra...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme ry on mukana Maailma kylässä -festivaalissa 25.-26.5.2024

17/05/2024

Yhteiset Lapsemme ry osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin 25.-26.5.2024 Helsingin Suvilahdessa. Festivaalin teemana on tänä vuonna rohkeus, joka näkyy sen monipuolisessa...

Lue lisää