09/03/2023

Vaalien jälkeen: Muistutukset hallitusneuvottelijoille

Jokaiselle lapselle varmistettava oikeus turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja aitoon osallisuuteen

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkein asia, kun rakennetaan tulevaisuuden Suomea. Haluamme muistuttaa hallitusneuvottelijoita vaalitavoitteistamme, jotka eivät muutu mihinkään vaikka vaalit ovatkin ohi.

Vaalikaudella 2023-2027 on turvattava kaikkien Suomessa asuvien lasten hyvinvointi ja lapsen oikeuksien toteutuminen yhdenvertaisesti. Lasten oikeudet ja päätösten lapsivaikutukset tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa hyödyntäen lapsibudjetoinnin näkökulmaa ja noudattaen kansallisen lapsistrategian sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. Nämä pitää huomioida niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtionhallinnossa.

1. Lapsiin kohdistuvaan rasismiin ja vihapuheeseen pitää puuttua.

Suomessa on suuri riski joutua rasismin kohteeksi arkielämässä tai verkossa. Kohteeksi voi joutua niin Suomessa kuin ulkomailla syntynyt lapsi, joka jollain tavalla erottuu enemmistöstä esimerkiksi ulkonäkönsä tai äidinkielensä tai vuoksi. Tähän puuttuminen on aikuisten velvollisuus. Kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tulee kouluttaa tunnistamaan lapsen oikeudet ja puuttumaan epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen. Rasistisesta kiusaamisesta ja väkivallasta sekä vihapuheesta tulee olla riittävän ankarat seuraamukset. Tämä voidaan toteuttaa kaventamatta sananvapautta. 

2. Rakenteellinen rasismi pitää tunnistaa ja sitä pitää ehkäistä.

Rakenteellista rasismia esiintyy varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Rasismiin liittyy myös ns. rodullistaminen, jossa ihmiseen liitetään ulkoisen olemuksen perusteella ennakkoluuloja, tai häntä kohdellaan ensisijaisesti oletetun viiteryhmänsä edustajana. Esimerkiksi Suomessa syntyneen ei-valkoisen nuoren ei oleteta osaavan suomea. Lasten ja nuorten yhdenvertaiseen kohteluun pitää kiinnittää huomiota niin julkisissa palveluissa, harrastuksissa kuin työelämässä. Syrjimätön kohtelu on jokaisen oikeus. Lapselle on turvattava oman identiteetin muodostuminen. Hallituksen tulee sitoutua jatkamaan rasisminvastaisen toimintaohjelmaa ja turvata alkuperäiskansojen oikeudet kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

3. Oikeutta perheeseen ja vanhempiin pitää kunnioittaa.

Perhe on tärkeä turvallisuus- ja hyvinvointitekijä lapsen ja nuoren elämässä. Suomen on helpotettava ilman huoltajaa olevien lasten perheenyhdistämisiä ja suhtautua yhdistämistavoitteisiin myönteisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. 

4. Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa ja lasta on kuultava häntä koskevissa asioissa.

Osallisuus on demokratian toimivuuden perusta. Kaikille lapsille ja nuorille on turvattava mahdollisuus osallisuuteen omaa elämäänsä koskevissa asioissa Erityistä huomiota pitää kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuteen, esimerkiksi sijaishuollon asiakkaisiin tai ilman huoltajaa Suomessa oleviin lapsiin ja nuoriin.

5. Kotoutumista pitää edistää ammattimaisesti ja tavoitteellisesti.

Kotoutumisen edistämisen ja valtavirtaistamisen tulee olla seuraavan hallituksen keskeinen tavoite kansainvälistyvässä Suomessa ja kotoutumistoimia pitää resursoida riittävällä tavalla kaikilla hallinnonaloilla.

Lisää ajankohtaisia:

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Unelmien askeleet – haastattelussa tanssitaiteilija Joel Alalantela

18/01/2024

Teksti: Amanda ChalimbaKuva: Titta Toivanen “Tanssin vaikutus on parantava voima, se on moniulotteinen kokemus, jolla on tarttuva pinta omaan elämään”,...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme esittelee antirasistisia työpajoja ja oppiaineistoja Educa-messuilla 26.-27.1.2024

17/01/2024

Yhteiset Lapsemme ry on mukana Educa-messuilla 26.-27.1.2023 Helsingin Messukeskuksessa. Ständimme (6r105) löytyy Kansalaisvaikuttamisen torilta, jossa on tavattavissa 29 toimijaa, jotka...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Konfliktikuvat ahdistavat, mutta silmät täytyy pitää auki

11/01/2024

Teksti: Katja Mannerström Silmiemme edessä tapahtuu kauheuksia ja ihmisoikeusloukkauksia joka minuutti. Maailmassa on YK:n mukaan tällä hetkellä meneillään ainakin 32...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Tavoitteita ja unelmia lapsen oikeuksien puolesta

10/01/2024

Henkilökuvassa Katja Mannerström Teksti: Irma MarttinenKuva: Mannerström-kotialbumi Elokuun alussa Yhteiset Lapsemme ry:n uutena toiminnanjohtajana aloitti Katja Mannerström, 39. Hän on...

Lue lisää

Yhteiset Lapsemme 4/2023: Kansainvälisesti adoptoitujen identiteetin rakentuminen

10/01/2024

Kokemuksien moninaisuus näkyväksi Teksti: Jenni HeinonenKuva: YL-arkisto / Adoptoitujen lasten kesäleiri 2022 Nordic adoption Council (NAC) järjesti Open Day -konferenssin...

Lue lisää

Lämmin kiitos kaikille Koti Ilolan keräykseen osallistuneille!

08/01/2024

Yhteiset Lapsemme ry:n joulukeräyksen kohteena oli lastenkotimme Koti Ilola. Keräyksestä saamamme varat menevät Koti Ilolan remontointiin, joka toteutetaan vuonna 2024....

Lue lisää