13/06/2024 - , , , , , ,

Yhteiset Lapsemme 2/2024: Tunneyhteys kannattelee nuorta tukisuhteessa

Teksti: Heini Aaltonen
Kuva: Salla Kallio

Järjestimme helmikuussa yhdessä tukihenkilötoimintaa koordinoivien yhteistyökumppaniemme kanssa tukiperheiden ja tukihenkilöiden täydennyskoulutuksen. Koulutuksen teemana oli psyykkisesti turvallinen tukisuhde, ja sen piti psykologi ja psykoterapeutti Tania Virintie.

Ulkoinen turvallisuus ei yksin riitä tukisuhteessa, vaan tarvitaan tunneyhteys aikuiseen, jotta tukisuhde kannattelisi nuorta. Tunneyhteys suojaa nuorta sekä tukisuhdetta vastoinkäymisissä. Vapaaehtoisen kannattaa jakaa sopivasti omista tunteistaan ja ajatuksistaan nuoren kanssa, jotta tälle syntyy turvallinen olo kertoa myös omia ajatuksiaan.

Nuoren maailman kuohuessa tukihenkilön tärkein tehtävä on tarjota emotionaalista tukea ja rauhoittavaa läsnäoloa.

– Tania Virintie

Tukisuhteessa on hyvä pyrkiä luomaan yhdessä myönteisiä tunnekokemuksia, jotka tuovat kummallekin osapuolelle mielihyvää. Nuoren itsetunto vahvistuu, kun hän näkee, että vapaaehtoisella on mukavaa hänen seurassaan. Kun aikuinen auttaa nuorta säätelemään negatiivisia tunteitaan, on tukisuhteella mahdollisuus syventyä entisestään.

Emotionaalinen tuki nuorelle

Emotionaalisesti tukeva tukiperhe tai tukihenkilö toimii nuoren tarpeista käsin ja kunnioittaa tämän itsemääräämisoikeutta ja rajoja. On hyvä kuunnella ja huomata myös nuoren nonverbaaliset viestit ja olla ohittamatta tämän olemuksesta välittyviä merkkejä.

Kun tukiperheen jäsen tai tukihenkilö huomaa, että nuori on vaikkapa hiljaisempi, kannattaa asia ottaa rohkeasti puheeksi! Tärkeää ei ole ristiriitatilanteiden välttely, vaan eteen tulevien tilanteiden ratkaiseminen yhdessä. Se voi auttaa nuorta luottamaan siihen, että tukisuhde kestää hänen vaikeatkin tunteensa. Yksinjäämisen kulttuuria on tärkeää haastaa, jotta nuoren ei tarvitse pärjätä vaikeiden asioiden kanssa ilman tukea.

Psyykkisesti huonovointisen nuoren tukeminen

Entä miten tukea psyykkisesti huonovointista nuorta vapaaehtoisena? On tärkeää, että vapaaehtoinen tunnistaa omat rajansa ja pitää huolta itsestään potentiaalisesti kuormittavassa tilanteessa. On syytä muistaa myös vapaaehtoisen rooli nuoren elämässä: tukiperhe tai tukihenkilö ei ole nuoren vanhempi tai ammattikasvattaja. Kriisitilanne ei ole myöskään oikea aika olla ratkaisukeskeinen.

Sen sijaan parasta lääkettä vaikeassa tilanteessa on se, että joku turvallinen ihminen kuuntelee ja tarjoaa empatiaa. Nuoren maailman kuohuessa vapaaehtoisen tehtävä onkin tarjota emotionaalista tukea ja rauhoittavaa läsnäoloa. Hankala tunne väistyy parhaiten, kun sen antaa tulla ja pysähtyy sen äärelle. Aikuisen tehtävä on sietää nuoren vaikeat tunteet ja pysyä rauhallisena, hätääntymättä.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , , , ,