Adoptiovalmennus

Adoptionsförberedelse

Internationell adoption innebär en stor förändring i barnets liv. Adoption är en lycklig familjehändelse men i bakgrunden finns förluster och sorg, möjligen också vanvård och dålig behandling. Barnen behöver få omvårdnad, trygghet och kärlek i stora mått av sina nya föräldrar.

Våra adoptionsförberedelsekurser ger möjlighet att mångsidigt begrunda frågor kring internationell adoption, både från barnets och föräldrarnas synvinkel. Vi diskuterar också frågor kring etik samt de fördomar och rasism som adopterade möter. Glädje och lycka, utmaningar och svårigheter är ämnen som ventileras.

Under våra kurser ger vi inga detaljerade uppgifter om situationen i olika kontaktländer – det sköter adoptionstjänstorganen bäst. Kurserna innehåller inte föreläsningar, i stället erbjuder vi möjlighet till att i en förtrolig atmosfär, fri från utvärdering, behandla frågor kring adoption. Metodiken är bl.a. diskussioner, grupparbeten, uppgifter, filmer, personliga erfarenheter. Kursledarna är erfarna adoptivföräldrar.

Alla givarländer inom internationell adoption uppskattar väl förberedda adoptivsökande. Allt flera länder förutsätter att man gått en adoptionsförberedelsekurs. Vi rekommenderar förberedelsekurser till alla som överväger att adoptera eller som är i en adoptionsprocess.

Mer information: Anja Wikstedt, anja.wikstedt@yhteisetlapsemme.fi.

Övriga kurser

Annulleringsvillkor: Kursdeltagande kan annulleras kostnadsfritt senast en månad innan kursstarten. Om annulleringen sker senasta två veckor innan kursstarten återbetalas 50 % kursavgiften. Sker annulleringen senare än två veckor före kursstarten återbetalas inte kursavgiften. I akuta sjukdomsfall kan kursen annulleras kostnadsfritt genom att uppvisa läkarintyg. Ifall annulleringen sker på grund av en avbruten adoptionsprocess och tiden för kursstarten är mindre än en månad ber vi att ni tar kontakt.