Tule mukaan

Kom med!

Våra Gemensamma Barn främjar mångkulturella barns välmående och förverkligande av barns rättigheter i Finland. Vi arbetar även med fadder- och utvecklingssamarbete för att hjälpa barn i världen. Genom att komma med i vår verksamhet kan du med din egen insats stöda vårt arbete, på ett sätt som passar dig bäst.

Som volontärarbetare skänker du oss din värdefulla kunskap och tid. Genom att bli fadder eller månadsgivare stöder du oss finansiellt att nå våra mål.

Genom att bli medlem i föreningen ställer du dig för mångkulturella barns välmående och ett flervärdigt Finland. Vi arbetar för att främja en hänsynsfull inställning, emot rasism.
Bekanta dig med de olika alternativen och hitta ditt eget sätt att komma med!