Ilola

Det mångkulturella Ilola-hemmet

Det mångkulturella Ilola-hemmet är en barnskyddsenhet, som erbjuder dygnet-runt vård i Nickby i Sibbo ca 35 km från Helsingfors. Ilola-hemmet har varit verksam sedan år 1999 och har sju platser.

Ilola-hemmet erbjuder en trygg uppväxtmiljö där man tar hänsyn till barnets kulturbakgrund. På Ilola är man även bekanta med vardagliga utmaningar och frågor som kan uppstå i det mångkulturella familjelivet.

Det mångkulturella Ilola-hemmet, Sibbo

Förman Katja Suhonen, tel. 044 7211 238, tel. 050 498 9740 (personal)