Bli medlem

Medlemskap i Våra Gemensamma Barn rf är ett ställningstagande för mångkulturella barns välmående och för ett flervärdigt Finland. Vi arbetar för att främja en hänsynsfull inställning, emot rasism.

Vårt mål är ett samhälle var alla barn – oberoende av hudfärg, språk, kultur eller religion – har ett bra liv. Kom med och bidra till att detta mål uppnås genom att bli vår medlem.

Medlemsavgift år 2023

 • Individuellt medlemskap 25 euro
 • Familjemedlemskap 35 euro
 • Samfundmedlemskap 300 euro

Som medlem i föreningen

 • Får du information om verksamheten
 • Kan du delta i verksamheten
 • Fyra gånger per år får du Yhteiset Lapsemme – tidningen hem per post

  Bli medlem

  Jag/ vi vill bli medlem i Våra Gemensamma Barn rf

  Familjemedlemmar