Adoptiokuraattori

Adoptionskurator

Du kan vara i kontakt med adoptionskuratorn vid alla ärenden du funderar över gällande adoption. Tjänsten riktar sig till alla som funderar på att adoptera och till dem som befinner sig i adoptionsprocessens olika skeden, adoptivföräldrar, adopterade och deras närstående samt yrkesgrupper vars arbete berör adoption. Av adoptionskuratorn får du samtalshjälp samt råd och stöd för att lösa utmaningar.

Adoptionskuratorn svarar vardagar mellan kl. 10-16 när det är möjligt och även andra tider. Det går att komma överens om en samtalstid kvällstid eller på veckoslut. Du kan även ta kontakt genom e-post eller genom att boka en personlig träff.

Samtal med kuratorn är konfidentiella och man kan ringa anonymt. Adoptionskuratorn har både yrkesmässigt kunnande om adoption samt egen erfarenhet som adoptivförälder. Verksamhetens styrka är en lång erfarenhet inom adoptionsfältet samt en fungerande kontakt med adoptivfamiljers vardag.

Adoptionskurator Anja Wikstedt
Stödtelefon 050 313 5066
anja.wikstedt@yhteisetlapsemme.fi