Våra Gemensamma Barn rf

Våra Gemensamma Barn rf är grundad år 1988 i Helsingfors och är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden riksomfattande barnskyddsorganisation. Vi arbetar för invandrarbarns, internationellt adopterade barns, barn som tillhör etniska minoriteter och mångkulturella barns välmående och rättigheters väl.

Som utgångspunkter för vår verksamhet ligger FN:s definierade principer för barns rättigheter.  Grundtanken är att den vardagliga interaktionen med personer från andra kulturer ökar förståelsen för andra människor. Vårt mål är att influera beslutsfattare, myndigheter och professionella på fostrings- och sociala området att främja mångkulturella barns välmående i det finländska samhället.

Vår verksamhet

  • påverkningsarbete och medborgarverksamhet
  • mångkulturella barn och familjetjänster
  • utbildning och stöd angående internationell adoption
  • internationell verksamhet

Föreningens kommunikations-, utbildning- och utvecklingsverksamhet samt forskningsrelaterad verksamhet stöder den grundläggande verksamheten.

Våra Gemensamma Barn rf är Centralförbundet för Barnskyddets och servicecentralen för utvecklingssamarbetet Kepa ry:s medlemsorganisation.

Medlemmar

Till Våra Gemensamma Barn – föreningen hör ca 1 000 medlemmar, som bor runtom i Finland. Medlemskap är öppet för alla som känner att föreningens mål och verksamhet tilltalar en.

Bli medlem