Ole rohkea ja reilu

Var modig och hygglig

Våra Gemensamma Barn rf uppmuntrar barn och unga till en modig, hygglig och omtänksam kultur. Som en del av vårt påverkningsarbete erbjuder vi barn och unga Var modig och hygglig -arbetsverkstäder. Syftet med dem är att främja förståelsen för mångfald samt att förstärka förmågan att ta hänsyn och ingripa. Arbetsverkstäderna leds av volontärer som Våra Gemensamma Barn rf utbildat och de är kostnadsfria för beställaren.

Social- och hälsovårdsministeriet understöder med Veikkaus avkastning verkstadsverksamheten Var modig och hygglig.

Var modig och hygglig! Påverka omgivningens attityder genom att beställa en arbetsverkstad eller utbilda dig till Var modig och hygglig -ledare.