Työpajat

Var modig och hygglig -arbetsverkstäder för barn och unga

I Var modig och hygglig –arbetsverkstäderna behandlas mångfald, rasism och ingripande i det, vänskap och gemenskap. Vi tar oss an dessa teman genom konstbaserade och funktionella metoder samt ledd diskussion. Metoderna ger barn och unga en möjlighet att leva sig in i olika situationer och roller samt behandla teman distanserat och i en trygg omgivning.

Daghem, skolor och fritidsgrupper kan beställa arbetsverkstäder för sina grupper. Arbetsverkstäderna är avgiftsfria, men för långa resor kan resekostnader debiteras. Volontärer som Våra Gemensamma Barn rf utbildat leder arbetsverkstäderna parvis. Utöver ledarna ska gruppens egen ansvarsperson delta i arbetsverkstaden med gruppen.

Arbetsverkstäder för små barn

Arbetsverkstaden för lek och rörelse främjar med hjälp av lek och rörelse samt sagor värdesättningen av mångfald och stärker självkänslan, gruppgemenskap och vänskap. Vid sidan av fysiska lekar får barnen höra en saga om en svartvit papegoja och en färggrann sebra som bägge hamnar isär från sin flock. Sagan uppmuntrar barnen till att fundera över att ta hänsyn till andra samt identifiera och uttrycka sina känslor. Arbetsverkstaden riktar sig till barn i åldern 4–6 år. Rekommenderat deltagarantal 10 barn/verkstad. Längd ca 45–60 min. Det lönar sig att ordna arbetsverkstaden i en gymnastiksal eller en motsvarande lokal, där barnen har ordentligt med plats att röra sig.

I bildkonstverkstaden modellerar, pysslar och tecknar vi med sagan som inspiration. Barnen får lära känna sköldpaddan Rödöra, som måste lämna sitt hem och fly till Finland med sin familj. I arbetsverkstaden behandlas med hjälp av bildkonst och sagor flyktingskap, vänskap, mångkulturalism och att ta hänsyn till andra. Arbetsverkstaden riktar sig till barn i åldern 4–6 år. Rekommenderat deltagarantal ca 10 barn/verkstad. Längd ca 60 min. Vi önskar att daghemmen har material som kan användas i arbetsverkstaden, bland annat modellera och färgpennor.

Barn-förälder-verkstaden är avsedd för små barn (rekommenderad ålder 2–4 år) och deras föräldrar. I arbetsverkstaden deltar också björnen Kalle, som söker en vän. Björnen Kalle reser världen runt och lär känna olika kulturer och djurfigurer. I arbetsverkstaden behandlas vänskap, mångkulturalism och mångfald genom lek och sagor. Samtidigt stärks barnets och förälderns växelverkan. Verkstadens längd är ca 30 minuter. Rekommenderat deltagarantal ca 5 föräldrar med barn/verkstad.

Dramaverkstad för skolelever

Dramaverkstaden riktar sig till barn i åldern 6–9 år. I verkstaden lär barnen känna två superhjältar, Spläsh och Lågan och skapar egna superhjältar. Superhjältarna färdas tillsammans till Kraftberget, där det går vilda rykten om en ny invånare. Under äventyret förenar superhjältarna sina krafter och upptäcker att ryktena om den nya invånaren inte stämmer. I verkstaden behandlas med hjälp av en dramaberättelse fördomar, att ta hänsyn till andra och vänskap, och dessutom stärks barnens självkänsla och klassens gruppgemenskap. Verkstadens längd är ca 60 minuter.

Rekommenderat deltagarantal ca 15–20 barn/verkstad. Det lönar sig att ordna arbetsverkstaden i en gymnastiksal eller i klassrummet, där barnen har ordentligt med plats att röra sig.

Arbetsverkstad för unga

Den funktionella arbetsverkstaden för unga riktar sig till 13–17-åringar. I arbetsverkstaden får de unga fundera över skillnaden mellan fakta och åsikt, leva in sig i olika minoritetsgrupper och bearbeta hur de egna fördomarna inverkar på vänskapsförhållanden samt uttrycka sina åsikter. Inspirerade av de funktionella övningarna diskuterar de unga mångfald, fördomar, stereotypier och rasism. Verkstadens längd är ca 90 minuter. Rekommenderat deltagarantal ca 20–30 unga/verkstad. Det lönar sig att ordna arbetsverkstaden i en lokal där deltagarna har ordentligt med plats att röra sig.

Megértő – funktionell och flerspråkig arbetsverkstad

I den funktionella arbetsverkstaden Megértő stärker vi gruppens sammanhållning och samarbetsförmåga samt undersöker mångfald och motstånd mot rasism med hjälp av drama och andra erfarenhetsbaserade och konstnärliga element. I arbetsverkstaden ruskar vi om maktförhållanden som är förknippade med vardagligt språkbruk med hjälp av ordlös verksamhet och flerspråkighet.

Arbetsverkstadens bärande tanke är att den leds på ett språk som är främmande för deltagarna. Gruppens sammanhållning och samarbetsförmåga stärks då deltagarna måste hjälpa varandra att förstå ledarens anvisningar. Med hjälp av verkstaden kan deltagarna också identifiera sig med icke-finskspråkiga personers ställning i vårt samhälle.

Vid behov kan arbetsverkstadens diskussioner också föras på finska eller engelska. Vem som helst kan delta i arbetsverkstaden, oberoende av språklig bakgrund. Arbetsverkstaden räcker ca 2 timmar och dess målgrupp är unga i åldern 12–17 år.

Mer information och kontakt: pajatoiminta@yhteisetlapsemme.fi, koordinatorn (Var modig och hygglig-verksamheten) Marjukka Rauhala, tel. 044 721 1250.

Arbetsverkstäderna leds huvudsakligen på finska. Hör dig för också om andra möjligheter.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter