Lapsi- ja perhepalvelut

Barn- och familjetjänster

Våra Gemensamma Barn rf:s barn- och familjetjänster stöder mångkulturella barns, ungdomars och familjers välmående. Våra tjänster baserar sig på en bred specialkunskap och yrkeskunskap. Vi beaktar familjens kulturella bakgrund och ger stöd vid barnets identitetsutveckling. Vi främjar även integrationen av invandrarfamiljer samt dialogen mellan myndigheter och invandrargrupper.

Våra barn- och familjetjänster består för tillfället av ett barnhem för barn och ungdomar med mångkulturella och invandrar bakgrund och integrerande verksamhet för invandrarfamiljer.