Vapaaehtoiseksi

Bli volontär

Skänk av din värdefulla tid och ditt kunnande, kom med i volontärverksamheten. Som volontär i Våra Gemensamma Barn rf får du påverka samhällsklimatet, främja mångkulturella barns och ungas ställning, leda barn- och ungdomsgrupper, fungera som vänfamilj eller som en trygg vuxen för ensamanlända minderåriga flyktingungdomar samt lära känna nya människor och lära dig nya saker.

Volontärerna är en oersättlig resurs för Våra Gemensamma Barn rf:s verksamhet. Vi behöver ständigt nya volontärer, så du kan sälla dig till vår skara när som helst.

Kom med – många sätt att delta

Bli Var modig och hygglig-ledare

Som Var modig och hygglig -ledare främjar du värdesättningen av mångfald samt stärker kunskaper om att ingripa och bry sig om. Du får leda barn- och ungdomsgrupper och inverka på attityder. Vi utbildar volontärer att leda Var modig och hygglig-arbetsverkstäderna, där vi behandlar mångfald, rasism och ingripande i det, vänskap och att bry sig om. Volontärerna leder arbetsverkstäderna parvis i daghem, skolor och fritidsgrupper. I arbetsverkstäderna utnyttjas konstbaserade och funktionella metoder, såsom drama, rörelse samt teckning och pyssel. Det krävs inget särskilt kunnande av volontärerna, utan vem som helst kan leda.

Var modig och hygglig -ledarna ska vara över 16 år och förbinda sig till att främja värdesättningen av mångfald samt motstånd mot rasism. Vi hoppas att volontärer i olika åldrar och av olika bakgrund vill bli Var modig och hygglig-ledare samt att de har möjlighet att leda grupper dagtid. Volontärerna kan själva definiera hur ofta de är tillgängliga och om de leder arbetsverkstäder för barn eller unga.

Kom med i integrationsfrämjande fritidsverksamhet

Om du vill lära känna nya människor och pröva på volontärverksamhet, kom med och ordna gemensamma stunder i vardagen för familjer som bor i mottagningscentraler. Du är välkommen med på våra utflykter, som våra volontärer ordnar för asylsökande barn och unga samt deras föräldrar. Du kan också komma med egna idéer om utflykter till exempel till teatrar, museer, ut i naturen eller kanske till en närbelägen park eller ett kafé.

Dessutom kan du under årets lopp delta i våra evenemang, fester, pop up-verkstäder och jippon. Vi välkomnar alltid ett par extra händer för pyssel, skapande, spel och lekar. Det viktigaste är att du skänker lite av din tid och vill möta nya människor.

Du kan komma med som volontär också i annan volontärverksamhet, såsom fadderverksamhet, medelsanskaffning eller kommunikation.

Bli stödfamilj

En stödfamilj stöder integrationen av ett flyktingbarn eller en ungdom som kommit till Finland som minderårig utan familj. Stödfamiljen ger en inblick i det finska familjelivet och är en tillförlitlig vänfamilj. Den unga träffar stödfamiljen 1–4 gånger per månad, oftast i familjens hem och kan också övernatta hos familjen.

Hela familjen fungerar som stödfamilj, så barnfamiljer, par och ensamlevande vuxna kan alltså bli stödfamiljer. Vi söker vanliga trygga familjer som har plats för ytterligare ett barn i sitt liv. Den unga kan delta i familjens normala vardag och gemensamma sysselsättningar.

Stödfamiljsföräldrarna avlägger en utbildning eller distansutbildning på 12 timmar, där de får färdigheter att bemöta och stöda barn och unga med bakgrund som asylsökande. Vi gör också hembesök hos stödfamiljerna och intervjuar dem. Med stödfamiljernas samtycke kontrollerar vi deras brottsliga bakgrund och klientregisteruppgifter hos socialförvaltningen.

Bli stödperson

En stödperson är en vuxen vän till ett flyktingbarn eller en ungdom som anlänt som minderårig utan familj. Stödfamiljen ger stöd för integrationen och i vardagen. Stödpersonen träffar den unga i boendeenheten eller utanför hemmet 1–4 gånger per månad. Den unga och stödpersonen kan till exempel syssla med olika aktiviteter, vistas utomhus, gå på kaffe eller stödpersonen kan hjälpa till med läxorna. Vi söker trygga vuxna som kan förbinda sig till att verka som stödpersoner vid behov långvarigt.

Stödpersonerna avlägger en utbildning eller distansutbildning på 12 timmar, i vilken det ingår en intervju och hemuppgifter. Med stödpersonernas samtycke kontrollerar vi deras brottsliga bakgrund och klientregisteruppgifter hos socialförvaltningen.

Mer information om stödfamiljs- och stödpersonverksamheten

Mer information: Stödfamiljs- och stödpersonverksamhetens projektchef Heini Aaltonen, tfn 044 7211 245 eller heini.aaltonen@yhteisetlapsemme.fi.

Säkerheten i volontärverksamheten

Våra Gemensamma Barn ser till att all vår volontärverksamhet är trygg för barnen och de unga. Vi kommer att be alla våra volontärer som regelbundet verkar med minderåriga om samtycke till kontroll av brottslig bakgrund (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn 148/2014). Dessutom förutsätter vi att alla våra volontärer förbinder sig till våra säkerhetsanvisningar. Av stödfamiljerna och stödpersonerna ber vi också samtycke till kontroll av klientregisteruppgifter hos socialförvaltningen (16 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2000/812).

Registerbeskrivningen om volontärverksamheten har uppdaterats 4.3.2019

Mer information: Koordinator (Var modig och hygglig-verksamheten) Marjukka Rauhala, tfn 044 7211 250 eller marjukka.rauhala@yhteisetlapsemme.fi.

    Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

    Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä

    Mistä tehtävistä olet kiinnostunut?

    Ole rohkea ja reilu -työpajatKotouttava kerhotoimintaRetket turvapaikanhakijaperheille ja -nuorilleTapahtumatMuu vapaaehtoistoiminta