Kansainvälinen adoptio

Internationell adoption

Våra Gemensamma Barn rf erbjuder förberedande kurser för de som funderar på eller befinner sig i olika skeden av adoptionsprocessen. Kurser ordnas även för adoptivföräldrar som överväger att börja en ny adoptionsprocess och adoptivföräldrar som väntar på ett adoptivsyskon till familjen. Vi ordnar i samarbete med andra adoptionsaktörer föreläsningar och diskussionstillfällen med teman som berör adoption.

Till adoptionskuratorn kan alla ringa som behöver stöd, råd eller samtalshjälp gällande adoptionsfrågor. Diskussionerna är konfidentiella och man kan även ringa anonymt. I den egna chatten för adopterade kan ungdomar och vuxna prata förtroendefullt med adopterade vuxna som genomgått utbildning för uppgiften. Både kuratorsverksamheten och chatten är tvåspråkiga tjänster, finska- svenska.

Våra Gemensamma Barn rf är med i nätverket för alla adoptionsaktörer samt medlem i adoptionsnämndens sektion för internationella ärenden.