Lapsia liikuntasalissa aikuisen ympärillä.

Vapaaehtoiseksi

Lahjoita meille arvokasta aikaasi ja osaamistasi tulemalla mukaan vapaaehtoistoimintaan. Yhteiset Lapsemme ry:n vapaaehtoisena pääset vaikuttamaan yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksia, ohjaamaan lapsi- ja nuorisoryhmiä, tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan uusia taitoja.

Vapaaehtoiset ovat Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnalle korvaamaton voimavara. Tarvitsemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia, joten voit liittyä joukkoomme milloin vain.

Tule mukaan – monta tapaa osallistua

Ole rohkea ja reilu -ohjaajaksi

Ole rohkea ja reilu -ohjaajana edistät moninaisuuden arvostusta sekä vahvistat puuttumisen ja välittämisen taitoja. Pääset ohjaamaan lapsi- ja nuorisoryhmiä ja vaikuttamaan asenneilmapiiriin. Koulutamme vapaaehtoisia ohjaamaan Ole rohkea ja reilu -työpajoja, joissa käsitellään moninaisuutta, rasismia ja siihen puuttumista, ystävyyttä sekä välittämistä. Vapaaehtoiset ohjaavat työpajoja pareittain päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan ryhmissä. Työpajoissa hyödynnetään taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä, kuten draamaa, liikettä sekä piirtämistä ja askartelua. Vapaaehtoisilta ei vaadita erityistaitoja, vaan ohjaaminen onnistuu kaikilta.

Ole rohkea ja reilu -ohjaajan pitää olla yli 16-vuotias ja sitoutunut edistämään moninaisuuden arvostusta sekä rasisminvastaisuutta. Toivomme Ole rohkea ja reilu -ohjaajiksi eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia, joilla on mahdollisuus ohjata työpajoja päiväaikaan. Vapaaehtoinen voi itse määrittää, kuinka usein hän on käytettävissä ja ohjaako hän lasten vai nuorten työpajoja.

Mukaan kotoutumista edistävään vapaa-ajan toimintaan

Jos haluat tutustua uusiin ihmisiin ja kokeilla vapaaehtoistoimintaa, tule mukaan järjestämään yhteisiä hetkiä vastaanottokeskuksessa asuvien perheiden arjessa. Olet tervetullut mukaan retkillemme, joita vapaaehtoisemme järjestävät turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille vanhempineen. Voit myös ideoida oman retken esimerkiksi teatteriin, museoon, luontoon tai vaikkapa lähipuistoon tai kahvilaan.

Lisäksi voit osallistua vuoden mittaan järjestämiimme tapahtumiin, juhliin, pop up -työpajoihin ja tempauksiin. Apukädet esimerkiksi askarteluun, taiteiluun, pelailuun ja leikkiin ovat aina tervetulleita. Tärkeintä on, että annat vähän aikaasi ja haluat kohdata uusia ihmisiä.

Voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi myös tapahtumiimme, kummitoimintaan, varainhankintaan tai viestintään.

Tukiperheeksi tai tukihenkilöksi

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan tarkoitus on tukea ilman perhettään Suomeen tulleiden sekä perheensä kanssa maahan muuttaneiden lasten ja nuorten kotoutumista ja kotiutumista vahvistamalla näiden suomen kieltä, sosiaalisia verkostoja sekä kulttuurin ja tapojen tuntemusta viettäen merkityksellistä aikaa yhdessä. 

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnassa lapsi tai nuori vierailee vapaaehtoisen kotona. Lapsi tai nuori voi osallistua perheen normaaliin arkeen ja yhteiseen tekemiseen, ja kaikkien osapuolten näin halutessa myös yöpyä vapaaehtoisen kotona. Yhteinen tekeminen voi olla vaikkapa ruoanlaittoa, lasten tai lemmikkien kanssa puuhaamista, pelaamista, keskustelua tai harrastamista. 

Toimintaan osallistuu koko samassa osoitteessa asuva perhe, eli vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi yksi ihminen, pariskunta, yksi vanhempi lasten kanssa tai useamman vanhemman ja lasten perhe.

Tukiperheet ja tukihenkilöt käyvät koulutuksen, joka antaa valmiuksia haavoittuvassa asemassa olevien Suomeen muuttaneiden lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on jaettu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan suoritettavaan verkko-osioon ja lähikoulutusiltaan tai -iltapäivään. Koulutuksen lähiosuus käydään verkko-osion jälkeen. Tukiperheiden kotiin tehdään myös kotikäynti ja heidät haastatellaan. Tarkastamme tukiperheiltä heidän suostumuksellaan rikostaustan ja sosiaalitoimen asiakasrekisteritiedot.

Lisätietoa tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta

Ilmoittaudu tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan koulutukseen tästä

Lisätietoja: Koordinaattori Heini Aaltonen, puh. 044 7211 245 tai heini.aaltonen@yhteisetlapsemme.fi.

Lähialuekaveriksi maahan muuttaneelle perheelle

Lähialueet tutuksi – lähialuekaveri kotoutumisen tukena -toiminnan vapaaehtoisena pääset tutustuttamaan perhettä lähiseudun palveluihin, mahdollisuuksiin, luontoon ja kulttuuriin lähikirjastosta lempikahvilaasi. Samalla maahan muuttaneiden lapsiperheiden kanssa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, opitaan suomen kieltä arkisissa tilanteissa ja voidaan vaikka ystävystyä.

Lähialuekaverina pääset esittelemään omaa kotiseutuasi, tapaamaan uusia ihmisiä eri taustoista ja tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä lapsiperheiden hyväksi.

Ilmoittaudu lähialuekaveriksi tästä

Lisätietoa lähialuekaveritoiminnasta

Turvallisuus vapaaehtoistoiminnassamme

Yhteiset Lapsemme huolehtii siitä, että kaikki vapaaehtoistoimintamme on lapsille ja nuorille turvallista. Tulemme pyytämään kaikilta ala-ikäisten kanssa säännöllisesti toimivilta vapaaehtoisiltamme suostumuksen rikostaustan selvittämiseksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014). Lisäksi edellytämme kaikilta vapaaehtoisiltamme sitoutumista turvallisuusohjeisiimme.

Vapaaehtoistoiminnan rekisterin tietosuojaseloste

    Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

    Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä    Mistä tehtävistä olet kiinnostunut?

    Ole rohkea ja reilu -työpajatKotouttava vapaa-ajan toimintaTukiperhe- ja tukihenkilötoimintaLähialuekaveritoimintaMuu vapaaehtoistoiminta