01/09/2021

Vi söker en direktör för barnhemmet Koti Ilola i Sibbo

Då den långvariga chefen för vårt barnhem övergår till en ny befattning behöver vi en yrkeskunnig och utvecklingsorienterad direktör med bra kännedom om barn- och ungdomsvård till Koti Ilola i Sibbo från och med den 1 oktober eller enligt avtal. I direktörens uppgifter ingår ledning och utveckling av barnhemmets verksamhet, chefsuppgifter, ekonomiförvaltning samt intern och extern kommunikation inom enheten. I direktörens ansvarsområden ingår även beslutsfattande i enlighet med barnskyddslagen.

Koti Ilola är en enhet med sju platser i Sibbo, Nyland, för dygnetruntvård utom hemmet inom barnskyddet. Vår verksamhet är strukturerad och terapeutiskt uppmuntrande. På Ilola bor äldre och yngre barn som placerats för längre eller kortare tid. De flesta har en kulturell bakgrund som inte är finländsk.

För anställningen krävs en lämplig högskoleexamen (t.ex. socionom YH) i enlighet med socialvårdslagen (1301/2014) 46a § 3 moment, branschkännedom och tillräcklig ledarförmåga. Vi önskar även bra interaktionskunskaper, erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer samt fungera som chef. Körkort är obligatoriskt.

Som direktör för barnhemmet kan du utveckla enhetens verksamhet och samarbetsförhållanden med en multiprofessionell arbetsgrupp. Som stöd har du organisationen Våra Gemensamma Barn rf som även hjälper dig att komma med i barnskyddets olika riksomfattande nätverk.

ANSÖKNINGAR bör skickas in senast 8.9.2021 på adressen rekry@yhteisetlapsemme.fi. Intervjuer kan ordnas redan under ansökningstiden. Skicka vänligen din ansökan med meritförteckning och löneanspråk. Förutom lönen som är baserad på arbetets kravnivå ingår virikesedlar och fritidsförsäkring i förmånerna.

Den som väljs måste förete sitt straffregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

INFORMATION ges av verksamhetsledaren för Våra Gemensamma Barn rf Markus Söderlund, tfn 040 762 6809, markus.soderlund@yhteisetlapsemme.fi

Våra Gemensamma Barn rf är en år 1988 grundad riksomfattande barnrättsorganisation som arbetar mot rasism, för integrering och för ett kulturellt mångsidigt Finland. Koti Ilola har sedan 1999 inom barnskyddet erbjudit vård utom hemmet för barn med olika kulturer.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Mer aktuellt: