Lapsia liikuntasalissa aikuisen ympärillä.

Vapaaehtoiseksi

Lahjoita meille arvokasta aikaasi ja osaamistasi ja tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Yhteiset Lapsemme ry:n vapaaehtoisena pääset vaikuttamaan yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin, edistämään monikulttuuristen lasten ja nuorten asemaa, ohjaamaan lapsi- ja nuorisoryhmiä, toimimaan ystäväperheenä tai turvallisena aikuisena yksin tulleelle alaikäiselle pakolaisnuorelle sekä tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan uusia taitoja.

Vapaaehtoiset ovat Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnalle korvaamaton voimavara. Tarvitsemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia, joten voit liittyä joukkoomme milloin vain.

Tule mukaan – monta tapaa osallistua

Ole rohkea ja reilu -ohjaajaksi

Ole rohkea ja reilu -ohjaajana edistät moninaisuuden arvostusta sekä vahvistat puuttumisen ja välittämisen taitoja. Pääset ohjaamaan lapsi- ja nuorisoryhmiä ja vaikuttamaan asenneilmapiiriin. Koulutamme vapaaehtoisia ohjaamaan Ole rohkea ja reilu -työpajoja, joissa käsitellään moninaisuutta, rasismia ja siihen puuttumista, ystävyyttä sekä välittämistä. Vapaaehtoiset ohjaavat työpajoja pareittain päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan ryhmissä. Työpajoissa hyödynnetään taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä, kuten draamaa, liikettä sekä piirtämistä ja askartelua. Vapaaehtoisilta ei vaadita erityistaitoja, vaan ohjaaminen onnistuu kaikilta.

Ole rohkea ja reilu -ohjaajan pitää olla yli 16-vuotias ja sitoutunut edistämään moninaisuuden arvostusta sekä rasisminvastaisuutta. Toivomme Ole rohkea ja reilu -ohjaajiksi eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia, joilla on mahdollisuus ohjata työpajoja päiväaikaan. Vapaaehtoinen voi itse määrittää, kuinka usein hän on käytettävissä ja ohjaako hän lasten vai nuorten työpajoja.

Mukaan kotouttavaan vapaa-ajan toimintaan

Jos haluat tutustua uusiin ihmisiin ja kokeilla vapaaehtoistoimintaa, tule mukaan järjestämään yhteisiä hetkiä vastaanottokeskuksessa asuvien perheiden arjessa. Olet tervetullut mukaan retkillemme, joita vapaaehtoisemme järjestävät turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille vanhempineen. Voit myös ideoida oman retken esimerkiksi teatteriin, museoon, luontoon tai vaikkapa lähipuistoon tai kahvilaan.

Lisäksi voit osallistua vuoden mittaan järjestämiimme tapahtumiin, juhliin, pop up -työpajoihin ja tempauksiin. Apukädet esimerkiksi askarteluun, taiteiluun, pelailuun ja leikkiin ovat aina tervetulleita. Tärkeintä on, että annat vähän aikaasi ja haluat kohdata uusia ihmisiä.

Voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi myös muuhun vapaaehtoistoimintaamme, kuten kummityöhön, varainhankintaan tai viestintään.

Tukiperheeksi

Tukiperhe on ilman perhettä Suomessa elävälle alaikäiselle pakolaisnuorelle kotoutumisen tuki, suomalaiseen perhe-elämään tutustuttaja ja luotettu ystäväperhe. Nuori tapaa tukiperhettä yleensä perheen omassa kodissa ja voi myös yöpyä perheen luona.

Tukiperheenä toimii koko perhe, mutta tukiperhe voi olla myös lapseton pariskunta, yksinhuoltaja tai yksin asuva aikuinen. Tukiperheiksi etsitään tavallisia, turvallisia perheitä, joiden elämässä on tilaa vielä yhdelle lapselle. Nuori voi osallistua perheen normaaliin arkeen ja yhteiseen tekemiseen.

Tukiperhevanhemmat käyvät 12-tuntisen koulutuksen, jossa saadaan valmiuksia pakolaisnuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Tukiperheiden kotiin tehdään myös kotikäynti ja heidät haastatellaan. Tarkastamme tukiperheiltä heidän suostumuksellaan rikostaustan ja sosiaalitoimen asiakasrekisteritiedot.

Tukihenkilöksi

Tukihenkilö on yksin tulleen alaikäisen pakolaisnuoren aikuinen ystävä sekä kotoutumisen ja arjen tuki. Tukihenkilö tapaa nuorta tämän asumisyksikössä tai kodin ulkopuolella yleensä 1-3 kertaa kuukaudessa. Nuori ja tukihenkilö voivat esimerkiksi harrastaa yhdessä, ulkoilla, käydä kahvilla tai tukihenkilö voi auttaa nuorta läksyissä ja käytännön asioissa. Tukihenkilöiksi etsitään turvallisia aikuisia, jotka pystyvät sitoutumaan tukihenkilönä toimimiseen tarvittaessa pitkäkestoisesti.

Tukihenkilöt käyvät 12-tuntisen koulutuksen, johon sisältyy haastattelu ja kotitehtäviä. Tarkastamme tukihenkilöiltä heidän suostumuksellaan rikostaustan ja sosiaalitoimen asiakasrekisteritiedot.

Lisätietoa tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta

Lisätietoja: Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta hankepäällikkö Heini Aaltonen, puh. 044 7211 245 tai heini.aaltonen@yhteisetlapsemme.fi.

Turvallisuus vapaaehtoistoiminnassamme

Yhteiset Lapsemme huolehtii siitä, että kaikki vapaaehtoistoimintamme on lapsille ja nuorille turvallista. Tulemme pyytämään kaikilta ala-ikäisten kanssa säännöllisesti toimivilta vapaaehtoisiltamme suostumuksen rikostaustan selvittämiseksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014). Lisäksi edellytämme kaikilta vapaaehtoisiltamme sitoutumista turvallisuusohjeisiimme. Tukiperheiltä ja tukihenkilöiltä pyydetään myös suostumus sosiaalitoimen asiakasrekisteritietojen tarkistamiseksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 §, 2000/812).

    Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

    Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä    Mistä tehtävistä olet kiinnostunut?

    Ole rohkea ja reilu -työpajatKotouttava vapaa-ajan toimintaTukiperhe- ja tukihenkilötoimintaMuu vapaaehtoistoiminta