Miten käsitellä rasismia valkoisten lasten kanssa?

Rohkea ja reilu vinkkilista

Rasismista, niin kuin muistakin vaikeista yhteiskunnallisista kysymyksistä, on hyvä keskustella kaikkien lasten kanssa. Rasismin käsittely ei kuitenkaan voi olla vain yksi satunnainen keskustelu. Rasisminvastaisten toimintatapojen tulee kulkea mukana läpi arjen.

Kerro tosiasiat

Rasismi on ilmiö, jossa johonkin ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä pidetään alempiarvoisena kuin toiseen ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä, esimerkiksi ihonvärin tai kulttuurin perusteella. Voit kertoa lapselle myös, että rasismia esiintyy kaikkialla maailmassa. Vaikka kaikki ihmiset ovat Suomen perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaan samanarvoisia ja yhdenvertaisessa asemassa, on olemassa monia ihmisiä, joiden kohdalla tämä ei toteudu. Historiallisista syistä valkoinen ihminen on yhä yhteiskunnassamme etuoikeutetussa asemassa suhteessa muihin.

Esimerkki keskustelun avaamiseksi:

Vaikka kaikki me ihmiset olemme samanarvoisia, joitain ihmisiä kohdellaan huonommin kuin toisia esimerkiksi heidän ihonvärinsä perusteella. Tämä voi aiheuttaa kiusaamista ja syrjintää ja hankaloittaa ihmisen elämää. Me ihmiset emme aina huomaa sellaisia epäkohtia ja vääryyksiä, jotka eivät kosketa meitä itseämme. Siksi näistä asioista on hyvä puhua yhdessä, että voimme muuttaa asioita.

Puhu tunteista

On hyvä auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan ja kertoa myös omista tunteista menemättä kuitenkaan itse syvälle tunnereaktioon. Esimerkki:

Tämä asia voi tuntua sinusta epäoikeudenmukaiselta ja sitä se onkin. Se saa suututtaa ja aiheuttaa vihaisia tunteita. Asia harmittaa myös minua.

Jos lapsen ympäristö ja lähipiiri on hyvin valkoinen, asia ei välttämättä kosketa lasta samalla tavalla, kuin jos omaan lähipiiriin kuuluu ei-valkoiseksi rodullistettuja ihmisiä.

Ota avuksi kirjallisuus

Erityisesti pienemmille lapsille voi olla avuksi asioiden konkretisoiminen lukemalla aiheeseen liittyviä lastenkirjoja tai katsomalla yhdessä aihetta käsitteleviä, lapsen ikätasoon sopivia ohjelmia. Asiaa voi käsitellä myös piirtäen ja leikkien.

On hyvä lukea lasten kanssa kirjoja, joissa esiintyy moninaisia ja monen näköisiä päähenkilöitä erilaisissa tilanteissa. Kirjojen avulla voi oppia myös empatiaa, toisen asemaan asettumista. On kuitenkin huomioitava, että kirjoissa ei korostu pelkkä ”uhrikokemus” tai ulkopuolisuuden tunne. Kirjojen päähenkilöille voi/tulisi tapahtua yhtä monenlaisia asioita kuin valkoisillekin päähenkilöille.

Lista suositelluista lastenkirjoista löytyy tämän tekstin lopusta.

Ota vastuu

Kerro, että rasismi ja siihen liittyvä epäoikeudenmukaisuus ei ole lapsen vika, eikä hänen tarvitse kantaa syyllisyyttä asiasta. Kerro, että aikuisten tehtävä on rakentaa maailma, jossa jokaisella lapselle on hyvä olla.

Voitte kuitenkin lapsen kanssa miettiä yhdessä tapoja vaikuttaa. Voitte keskustella esimerkiksi siitä, miten lapsi voi olla hyvä kaveri kaikille ja ottaa kaikki leikkiin mukaan. Kerro, että koulussa ja päiväkodissa on aina kerrottava aikuiselle, jos näkee ja kuulee rasismia, haukkumista tai kiusaamista. Näytä itse esimerkkiä aikuisena, joka tuomitsee rasismin ja puuttuu syrjintään.

Mieti myös, miten kotoa löytyvät kirjat, lelut ja lapsen katsomat ohjelmat käsittelevät aihetta. Huolehdi, että nämä eivät vahvista eri ihmisryhmiin liittyviä stereotypioita.

Päiväkodeissa ja kouluissa asiaa voi käsitellä muun muassa Yhteiset Lapsemme ry:n Aineistoa opetukseen -sivuilta löytyvien materiaalien avulla tai tilaamalla järjestön Ole rohkea ja reilu -työpajan. (kts. linkit tekstin lopusta)

Huomioi arjessa

Kun näette tai kuulette lapsen kanssa stereotypisoivaa puhetta tai kuvastoa, pysähtykää yhdessä asian äärelle. Pyri aktiivisesti murtamaan haitallisia stereotypioita ja oikomaan vääriä käsityksiä. Ei riitä, että lapsen kanssa keskustelee rasismista kerran, on jaksettava huomioida epäkohtia aina uudelleen, niiden tullessa eteen.

Näytä rohkeasti esimerkkiä rasismiin puuttumisessa. Kerro, miksi esimerkiksi joku televisiossa kuulemanne tai lehdestä lukemanne asia on väärin. Tarjoa lapselle moninaisia samaistumisen kohteita ja leluja.

Anna aikaa ja tilaa

Varmista, että keskustelutilanne on rauhallinen hetki kahdestaan lapsen kanssa tai yhdessä koko perheen kesken, ja että siinä on tilaa ja aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Lapselle on hyvä antaa aikaa ja tilaa asioiden sulattelemiseen. On kuitenkin tärkeää, että lasta ei jätetä yhteisen keskustelun jälkeen ajatustensa ja tunteidensa kanssa yksin. On hyvä kysyä lapselta, minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä hänellä asiaan liittyen herää sekä kertoa, että hän voi kääntyä puoleesi, jos jokin jää asiassa vaivaamaan tai mietityttämään.

Inklusiivinen vanhemmuus

  • Opeta lapsille, että ihmisyys ratkaisee, ei ihonväri. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita.
  • Varmista, että lapsen lukema ja katselema kirjallisuus on moninaista ja siinä esiintyy erilaisia ihmisiä.
  • Katsokaa elokuvia ja ohjelmia, joissa on ei-valkoisiksi rodullistettuja ihmisiä.
  • Kerro etuoikeuksista ja siitä, mitä ne tarkoittavat.

Antirasistinen vanhemmuus

  • Opeta lapsille, että ihonväri vaikuttaa siihen, miten ihmiset nähdään.
  • Valitse tarkoituksella kirjoja, joissa kerrotaan lapsen ikätason mukaisesti historiasta (mm. orjuus ja kolonialismi, saamelaisten assimilaatio) ja ihmisoikeusliikkeistä.
  • Mediaa seuratessanne tartu rasismiin ja steoreotypioihin, ja sanallista niitä.
  • Anna lapsille esimerkkejä heidän omista etuoikeuksistaan, kuten siitä, että kaupassa saa kulkea vapaasti ilman, että vartija seuraa jatkuvasti perässä, tai uuteen paikkaan mennessä ei tarvitse aina miettiä, onko ainoa, joka erottuu joukosta ihonvärin vuoksi.

Miksi tarvitsemme antirasistista kasvatusta?

Muutos inklusiivisesta vanhemmuudesta antirasistiseen vanhemmuuteen ja kasvatukseen tarkoittaa, että tiedostamme ja tunnustamme aktiivisesti, että rasistiset ajatusmallit ja uskomukset ovat vaikuttaneet – ja vaikuttavat edelleen – syvästi kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme, ja että ne ovat luoneet systemaattisia, rakenteellisia ongelmia. Sen sijaan, että vain puhumme asiasta, antirasistinen kasvatus ja kasvattaja vaatii aktiivista toimintaa asian muuttamiseksi.

Inklusiivisen sekä antirasistisen vanhemmuuden periaatteita. Lähde: Curious Parenting.

 

Lastenkirjoja

Lastenkirjoja, joissa representaation moninaisuus ja yhdenvertaisuus on luonnollisella tavalla arjessa läsnä:

CA Davids, Mary-An Hampton, Salonki reilukutri, Marjukka Weide 2019
Riina Katajavuori, Salla Savolainen, Mennään jo naapuriin, Tammi 2017
Johanna Lestelä, Tuikun tärkeä tehtävä, Otava 2019
Jessica Love, Julius on merenneito, S&S 2020
Sanna Mander, Avain hukassa, S&S 2017
Sanna Pelliccioni, Onni-poika saa uuden ystävän, 2012
Veera Salmi, Päiväkoti Heippakamu -sarja, Otava
Maire Soiluva, Jutta Varjus, Viivi tykkää koulusta, Adoptioperheet, 2009
Katri Tapola, Karoliina Pertamo, Oiva-kirjat, S&S
Jani Toivoa, Poika ja hame, Otava 2021
Leena Virtanen, Pikku Xing, Tammi 2004
Saara Viljamaa, Mirkka Syrjälä, Koira ja kirahvi, N-Y-T NYT 2013

Lastenkirjoja englannin kielellä

Yhteiset Lapsemme ry:n materiaalit:

Aineistoa opetukseen -sivu

Ole rohkea ja reilu -työpajat (työpajakuvaukset ja tilauslomake)