Perhe kävelee tietä pitkin metsän keskellä.

Perhekotoutumismalli

Perhekotoutumismallia on kehitetty Vihdissä, Tuusulassa ja Vantaalla yhteistyössä kuntien ja kuntaan hiljattain muuttaneiden pakolaisperheiden kanssa. Mukana on ollut yhteensä 18 maahanmuuttajaperhettä Syyriasta, Irakista, Afganistanista, Kongosta ja Sudanista.

Perheiden kanssa työskenneltiin 2-4 kuukautta. Tapaamisia oli perheen tilanteesta riippuen 10-20 jakson aikana. Tapaamisilla tutustuttiin esimerkiksi lähialueen vapaa-ajanviettopaikkoihin, käytiin yhdessä kirjastossa tai etsittiin perheenjäsenille harrastuksia. Läpileikkaavina teemoina olivat suomen kielen ja digitaitojen opettelu sekä yhteiskuntatietämys. Tapaamisissa puhuttiin pääasiassa suomea, keskusteluja käytiin muun muassa suomalaisista juhlapäivistä, säästä ja työelämästä sekä opeteltiin erilaisten sovellusten käyttöä puhelimella. Kaikki mukana olleet perheet kokivat hyötyneensä toiminnasta. Osallistujat myös kokivat toiminnan lisänneen hyvinvointia.

Perhekotoutumismallin tai osia siitä voi ottaa käyttöön myös muissa kunnissa. Käsikirja toimii apuna ja myös hankkeen työntekijät voivat avustaa mallin käyttöönotossa ainakin vuoden 2020 loppuun saakka.

Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sajiphan Koponen ja Tuulia Simulainen tekivät hankkeelle opinnäytetyön aiheesta luontolähtöinen toiminta maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas luontoretkien järjestämistä varten maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukemiseksi pääkaupunkiseudulla. Tutustu opinnäytetyöhön tästä linkistä ja Kohdataan luonnossa -oppaaseen tästä linkistä.