Tummaihoinen pieni poika lähikuvassa.

Lapsi- ja perhepalvelut

Yhteiset Lapsemme ry:n lapsi- ja perhepalvelut tukevat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Palvelumme perustuvat vahvaan erityisosaamiseen ja ammattitaitoon maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden asioissa.

Otamme huomioon perheiden kulttuuritaustan ja annamme tukea lapsen identiteetin kehitykselle. Edistämme myös perheiden kotoutumista sekä vuoropuhelua viranomaisten ja maahanmuuttajayhteisöjen välillä.

Palvelujamme ovat tällä hetkellä kulttuuriseen moninaisuuteen erikoistunut lastenkoti, kotoutumista tukeva vapaa-ajan toiminta turvapaikanhakijalapsille ja -perheille ja tukiperhetoiminta ilman huoltajaa tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille sekä Lähialueet tutuksi – lähialuekaveri kotoutumisen tukena -hanke (STEA 2023-2026).

Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018-2020) olemme kehittäneet uudenlaisen asiakastyömallin kotoutumisen tueksi maahanmuuton alkuvaiheessa ja monikielisen Tienoo.fi-mobiilisivuston, joka kokoaa suomalaiseen arkeen tarvittavat tiedot, ohjeet ja palvelut yhdelle sivustolle.

Yhteiset Lapsemme ry:n Koti Ilolan paikkatiedustelut:

Lastenkodin johtaja Katja Suhonen, puh. 044 7211 238.