Representaatiot ja moninaisuus oppimateriaaleissa

Representaatiot ja moninaisuus oppimateriaaleissa -hankkeessa (2022-2023) edistetään peruskoulun opettajien tietoisuutta representaatioiden merkityksestä oppimateriaalien ja oheisaineistojen valinnassa. Hankkeen tavoitteena on, että kouluissa käytettävät aineistot ovat representaatioiltaan moninaisempia ja tukevat paremmin kulttuurisesti moninaisten oppilaiden identiteetin kehittymistä ja osallisuutta, sekä kaikkien oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota moninaisista taustoista tulevien ohjaajien ja kouluttajien osallisuuteen koulutuksen asiantuntijoita ja workshoppien ohjaajina.

Hanke käynnistyi syksyn 2022 aikana ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Moninaisemmat representaatiot koulussa antirasismin näkökulmasta -koulutus opettajille 20.4.2023

Järjestämme torstaina 20.4. klo 9:30-15:30 peruskoulun opettajille suunnatun koulutuspäivän, jonka tarkoituksena on lisätä peruskoulun opettajien ammatillisia valmiuksia representaatioiden moninaisuuden huomioon ottamisessa opetustyössä.

Koulutuspäivän aikana kuulemme puheenvuoroja, jotka antavat sekä teoreettista että konkreettista näkökulmaa koulumaailman representaatioiden moninaistamiseen opetusmateriaaleissa ja muussa koulun kuvastossa. Asiantuntijoiden toiminnallisissa työpajoissa syvennytään moninaisemman representaation luomisen työkaluihin ja niiden käyttöön.

Tilaisuus järjestetään hybriditoteutuksena, eli siihen voi osallistua paikan päällä Helsingin Kulttuurikeskus Caisassa tai etänä Teamsin välityksellä. Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lisätietoja sähköpostiosoitteesta alice.jaske@yhteisetlapsemme.fi