Representaatiot ja moninaisuus oppimateriaaleissa

Representaatiot ja moninaisuus oppimateriaaleissa -hankkeessa (2022-2023) edistetään peruskoulun opettajien tietoisuutta representaatioiden merkityksestä oppimateriaalien ja oheisaineistojen valinnassa. Hankkeen tavoitteena on, että kouluissa käytettävät aineistot ovat reprensentaatioiltaan moninaisempia ja tukevat paremmin kulttuurisesti moninaisten oppilaiden identiteetin kehittymistä ja osallisuutta sekä kaikkien oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Hankkeessa järjestetään opettajille suunnattu koulutuspäivä, joka sisältää teorialuentoja ja workshop-työskentelyä. Koulutuspäivästä valmistetaan tallenne ja työpajamalli ja sen ohjeistus käytettäväksi peruskouluissa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota moninaisista taustoista tulevien ohjaajien ja kouluttajien osallisuuteen koulutuksen asiantuntijoita ja workshoppien ohjaajina.

Hanke käynnistyy syksyn 2022 aikana ja sitä rahoittaa Opetushallitus.