Arvot ja oikeudet EU:ssa – kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarja

Ovatko Euroopan unioni ja sen arvot tuttuja? Mitkä kaikille kuuluvat perusoikeudet on kirjattu EU:n peruskirjaan? Miten oikeudet toteutuvat käytännössä? Mikä on tilanne ja todellisuus etnisiin vähemmistöihin, maahan muuttaneisiin, toisen polven siirtolaisiin, pakolaisiin ja paperittomiin kuuluvien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa?

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Arvot ja oikeudet EU:ssa – kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarjassa, jonka toimittaa Yagmur Özberkan. Podcasteissa keskustelijoina on Euroopan vähemmistöjen, maahanmuuton, pakolaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita. Näkökulma on lapsissa ja nuorissa – Euroopan tulevaisuudessa. Podcastin tuotannosta vastaa Jaksomedia Oy.

Hankkeessa yläkouluikäiset nuoret ovat mukana ideoimassa podcastjaksoissa esiin nostettavia kysymyksiä. Oppilaitosyhteistyön tarkoituksena on tutustuttaa nuoret EU:n perusoikeuksiin ja arvoihin sekä saada heidät pohtimaan niiden toteutumista eri väestöryhmien osalta.

Viisiosainen podcastsarja on suunnattu nuorille, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön, ja se julkaistaan syksyllä 2022. Sen tarkoituksena on syventää tietoa EU:n arvopohjasta sekä lisätä kriittistä keskustelua perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa. Podcastsarjaa levitetään yhteistyössä Opetushallituksen ja kuntien opetustoimen kanssa ja sitä esitellään opettajille muun muassa EDUCA-messuilla 2023. Hanke rahoitetaan ulkoministeriön Eurooppa-tiedotustuella.

Arvot ja oikeudet EU:ssa – Kuuluvatko ne kaikille? -podcastsarjan jaksot

Jakso 2 Romanit – EU:n vanhin, suurin ja syrjityin vähemmistö

 

Lisätietoja antaa:

Irma Marttinen
viestintäpäällikkö
Puh. 050 3782 463, irma.marttinen@yhteisetlapsemme.fi