Hankkeet

Yhteiset Lapsemme ry toteuttaa yhdistyksen strategian ja toiminnan päämäärien mukaisia eri pituisia hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on yleisesti edistää lapsen oikeuksia, moninaisuutta, antirasistista vaikuttamista sekä maahan muuttaneiden kotoutumista.

Hanketyötä tehdään yhteistyössä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja kunnallisten ja valtiollisten toimijoiden kanssa. Hankkeisiin haetaan rahoitusta muun muassa yksityisiltä säätiöiltä, ministeriöiltä sekä vastaavilta tahoilta.