31/05/2021 - , , , ,

YL 2/2021: Koko perhe mukana vapaaehtoisessa tukiperhetoiminnassa

Teksti: Laura Keskinen
Kuva: Tia Jähi

Yhdessä matkalla –hanke järjestää tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa alaikäisille ilman huoltajaa tulleille lapsille ja jälkihuoltoikäisille nuorille. Hankkeessa on kehitetty koulutusmalli, jossa myös vapaaehtoisten tukiperheiden lapset osallistuvat koulutukseen.

Hankepäällikkö Heini Aaltonen kertoo, että vainharva yksin tulleista lapsista ja nuorista saa oman perheensä Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan avulla yritetään lieventää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä tarjota kokemuksia perheeseen kuulumisesta. Tukiperhetoiminnalla tuodaan lasten ja nuorten elämään aikuisia ei-ammatillisessa roolissa, mutta toiminta ei silti poista lasten ja nuorten tarvetta ja oikeutta omaan perheeseensä.

Kaikki vapaaehtoiset tukihenkilöt käyvät läpi koulutuksen, joka antaa monipuolisesti valmiuksia toimia tukiperheenä tai tukihenkilönä. Koronavuoden aikana koulutus on toteutettu verkkokoulutuksena.

Hankesuunnittelija Meeri Lindroos kertoo, että ajatus tukiperheiden lasten kouluttamisesta lähti käytännön tarpeesta: joidenkin tukiperheeksi haluavien oli vaikea osallistua koulutuksiin ilman lapsia. Tätä ratkottaessa todettiin, että lapsetkin halutaan valmentaa alkavaan tukiperhetoimintaan. Lindroosin mukaan koko perheen koulutuksissa myös lapset tulevat kuulluksi ja hanketyöntekijät pääsevät tutustumaan paremmin koko perheeseen.

Lapsille sopiva koulutus 

Tukiperheiden lasten koulutus on suunnattu erityisesti 4–12-vuotiaille, mutta toisinaan myös vanhempia lapsia on ollut mukana. Tukiperhekoulutuksissa on sekä lapsille että koko perheelle suunnattuja osioita. Lasten koulutus on rakennettu leikillisyyden ja tarinallisuuden ympärille: lapset lähtevät kartan kanssa seikkailulle ja keräävät tarroja erilaisista tehtävistä. Koulutuksen tavoitteena on paitsi valmistaa lapsia tukiperhe-elämään myös saada lapset viihtymään. Meeri Lindroosin mukaan paras mahdollinen palaute on kuulla, että koko perhe on viihtynyt koulutuksessa.

Koulutuksessa käsitellään lapsentasoisesti moninaisuutta, eri kulttuureja ja maahanmuuttoa sekä harjoitellaan kaveri- ja tunnetaitoja esimerkiksi askartelun, draaman, liikkeen, leikkien ja kirjojen kautta. Lisäksi lasten koulutuksessa pohditaan oman perheen ja kodin merkitystä, omia ja muiden vahvuuksia ja sitä, mitä tuettavan nuoren kanssa voitaisiin tehdä. Kaikki nämä tehtävät löytyvät uudesta Koko perhe kohtaa – lasten huomioiminen tukiperhetoiminnassa –julkaisusta, joka on vapaasti hyödynnettävissä. 

Kaikki koulutukseen osallistuneet ryhmät ja perheet ovat erilaisia, ja koulutusrunkoa muokataan aina osallistuvien lasten iän mukaan. Monissa tehtävissä on jo valmiiksi vaihtoehtoja lasten ikätason mukaan. Esimerkiksi tehtävä, jossa lasten kanssa pohditaan, miksi lapset tulevat ilman perhettään Suomeen.

Lapsille tärkeä kokemus 

Lasten kouluttamisesta on saatu erittäin hyvää palautetta. Monissa tukiperheissä koulutusta on muisteltu pitkienkin aikojen jälkeen ja koulutus on ollut lapsille tärkeä kokemus, vaikka perhe ei lopulta olisikaan lähtenyt mukaan tukiperhetoimintaan. Meeri Lindroos sanoo, että nyt tuntuu hassulta edes ajatella, että lapset jätettäisiin tukiperheeksi valmistautumisen ulkopuolelle.

Entä mitä mieltä tuettavat nuoret ovat lapsista? Heini Aaltonen kertoo, että monet nuorista toivovat tukiperheeksi nimenomaan lapsiperhettä. Lasten kanssa oleminen on nuorille mieluisaa ja perheiden lapset ovat nuorille tärkeitä. Lasten ja tuettavien nuorten välille onkin syntynyt hyviä ja luontevia suhteita. Heini Aaltosen mukaan tukisuhde on joskus saattanut kariutua, jos perheen lapsi ei olekaan ollut valmis tukisuhteeseen. Tällaista ei kuitenkaan ole tapahtunut sen jälkeen, kun lapset on otettu osaksi tukiperhekoulutusta.

Yhdessä matkalla -hankkeen työntekijät haluavat lapsille kokemuksen osallisuudesta ja he toivovat jokaisen näkevän lapset aktiivisina toimijoina. Tukiperhetoiminnan keskiössä on tuettava nuori, mutta perheen kotona asuvia lapsia ei voi ohittaa: lapset ja lasten aktiivisuus ovat tärkeitä toiminnan onnistumisen kannalta. 

Koko perhe kohtaa -julkaisu ja webinaari 

Lasten kouluttamisen myötä syntyi idea Koko perhe kohtaa -julkaisun kirjoittamisesta. Heini Aaltosen mukaan ei ollut tiedossa, että mikään muu järjestö tai taho kouluttaisi vapaaehtoisten tukiperheiden lapsia, joten se nähtiin innovatiivisena toimintana, mistä voisi olla iloa ja hyötyä muillekin. 

”Olemme ylpeitä hankkeen toiminnasta ja koko perheen koulutuksesta. Toivomme julkaisun tarjoavan vinkkejä, käytännön harjoituksia tai yleisesti kipinää lähteä kehittämään vastaavaa koulutusta omassa toiminnassaan”, Heini Aaltonen ja Meeri Lindroos sanovat.

Koko perhe kohtaa -julkaisuwebinaarissa 6.5. esiteltiin tukiperhetoimintaa ja uutta julkaisua sekä kuultiin tukiperheen lapsen ja tuettavan nuoren kokemuksia. Osana webinaaria oli myös paneelikeskustelu tukiperheen roolista tuettavien nuorten elämässä. Webinaari keräsi paljon osallistujia ympäri Suomea ja sana levisi varmasti laajemmalle kuin livetapahtumassa olisi ollut mahdollista. Kaikki ilmoittautuneet saivat myös webinaarin tallenteen käyttöönsä jälkikäteen.

Koko perhe kohtaa – lasten huomioiminen tukiperhetoiminnassa –julkaisu ladattavissa täältä. Julkaisun voi tilata myös printtiversiona sähköpostitse: heini.aaltonen@yhteisetlapsemme.fi tai meeri.lindroos@yhteisetlapsemme.fi.

Ajankohtaista turvapaikanhakijalapsista 

Vuonna 2020 Suomeen saapui 146 ilman huoltajaa turvapaikkaa hakenutta lasta: 19 lasta saapui itsenäisesti ennen pandemiaa, 77 lasta saapui sisäisten siirtojen kautta Välimeren pakolaisleireiltä ja 50 lasta saapui itsenäisesti pandemian aikana. Saapuneet lapset on siirretty alaikäisten vastaanottokeskuksiin ympäri Suomen, ja oleskeluluvan saamisen jälkeen lapset siirtyvät perheryhmäkoteihin. Yhteiset Lapsemme ry on järjestänyt Välimeren pakolaisleireiltä siirretyille lapsille tukiperheitä Uudenmaan alueella.

Vuoden 2021 pakolaiskiintiössä painotetaan perheiden ja vaikeassa asemassa olevien naisten ja lasten valintaa. Tänä vuonna ei ole vielä tullut yhtään sisäisten siirtojen ulkopuolista ilman huoltajaa tullutta lasta.

Tagit

Takaisin aihealueeseen: , , , ,