03/10/2019 - , , , ,

Yhteiset Lapsemme 3/2019: Adoptioperheiden kokemuksia S2-opetuksesta

Teksti: Martha Vuori
Kuva: Kari Kuukka

Adoptiovanhemmista moni kokee S2-kielen tärkeänä oman lapsen kielen kehityksen kannalta. Sen saamisessa on kuitenkin jonkin verran vaihtelua riippuen asuinkunnasta ja koulusta. Moni adoptiovanhempi sanoo, että varhaiskasvatuksessa sekä ala-asteella lapsen saaminen S2-opetukseen on sujunut ongelmitta. Jotkut ovat myös joutuneet aktiivisesti vaatimaan lapselleen S2-kielen opetusta, kun koulun puolesta on ajateltu, ettei adoptiolapsella ole siihen tarvetta.

Lisäksi osa tuo ilmi, että S2-opetusta ei ole järjestetty, koska koulussa ei ole toteutunut vaadittu minimi ryhmäkoko. Päinvastaisiakin kokemuksia on. Esimerkiksi niin, että lapsen koulussa on ollut iso määrä S2-oppilaita. Tällöin ongelma on ollut se, ettei koulu ole pystynyt tarjoamaan S2-opetuksessa riittävän räätälöityä S2-kielen opetusta nimenomaan adoptiolasta ajatellen.

Jotkut adoptiovanhemmat kokevat, ettei S2-opetus ole ollut tarpeeksi vaativaa. Adoptiolapsia saatetaankin verrata maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Tällöin on voinut käydä niin, että opetus on vaatimustasoltaan osalle adoptiolapsista liian alhaista. Adoptiolapsille olisi tärkeää saada laadukasta ja räätälöityä S2-kielen opetusta, jossa huomioidaan adoptiolasten erityiset tarpeet. Adoptiolapsia ei pitäisi verrata yksiselitteisesti maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Koulun tulisi huomioida myös yläasteelle siirryttäessä adoptiolapsen mahdollinen tarve S2-opetukseen.

S2-kielen opetuksen laatu ja laajuus tuntuukin vaihtelevan sekä kunnittain että kouluittain. Osa adoptiolapsista opiskelee niin sanotussa normaalissa äidinkielen opetuksessa mutta räätälöidysti huomioiden muun muassa omat tavoitteet.

 Lue myös artikkeli: Suomea kielenä ja toisenakin (Katri Kuukka)

Tiedot perustuvat avoimeen kyselyyn, johon vastasi yhteensä 13 adoptiovanhempaa. Osalla vastaajista oli kokemusta S2-opetuksesta useamman adoptoidun lapsen osalta.

 

 

Takaisin aihealueeseen: , , , ,