Ryhmäkuva moninaisuuskoulutuksesta. Ryhmä pitelee kylttiä, jossa on Yhteiset Lapsemme ry:n logo.

Moninaisuuskoulutus työyhteisöille

Kehitä työyhteisösi osaamista ja yhteiskuntavastuuta tilaamalla Ole rohkea ja reilu®  -moninaisuuskoulutus

Mikä?

Ole rohkea ja reilu® -moninaisuuskoulutus tarjoaa työyhteisölle mahdollisuuden lisätä työntekijöiden osaamista moninaisuuden kohtaamisessa sekä rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä.

Koulutus koostuu toiminnallisista työpajoista, jotka tarjoavat konkreettisia keinoja puuttua syrjintään ja rasismiin, tietoa niiden eri muodoista, sekä mahdollisuuden tunnistaa omia ennakkoluuloja.

Asiakkaalle yksilöllisesti suunnitelluissa työpajoissa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: moninaisuus, ennakkoluulot, syrjintä ja rasismi, ja niihin puuttuminen.

Miksi?

Ennakkoluulot, rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää Suomessa. Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtaaminen on tärkeää, jotta työyhteisö voi hyvin ja pystyy toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaniensa kanssa.

Suomi on kulttuurisesti moninainen maa ja monet työyhteisöt ovat jo nyt monikulttuurisia ja tulevaisuudessa varmasti sitä vielä enemmän. Toimiva vuorovaikutus ja syrjimättömyys parantavat ilmapiiriä ja sen myötä viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta.

Ihmisoikeuksien tuntemus ja taito puuttua rasismiin korostuvat työelämässä, koska yritykset ovat kiinnostuksen kohteena mm. sosiaalisessa mediassa ja epäkohdista raportoidaan herkästi. Vastuullisuus korostuu.

Kenelle?

Soveltuu koko työyhteisölle. Ihanteellinen osallistujamäärä on 10-15 henkilöä.

Mitä koulutus antaa?

Koulutuksemme kehittää jokaisen valmiuksia ja osaamista toimia erilaisten ihmisten kanssa. Se lisää tietoa siitä, mitä rasismi ja syrjintä ovat, sekä antaa keinoja tunnistaa ja puuttua rasistisiin tilanteisiin ja syrjivään puheeseen.

Koulutuksemme koostuu asiakasta varten suunnittelluista toiminnallisista työpajoista (1-3kpl), joiden tavoitteena on tukea yksittäisen työntekijän kasvua ja valmiuksia ja koko osallistuvan työyhteisön kehitystä.

Työpajaa ohjaavat kaksi koulutettua ohjaajaa, ja yhden työpajan kesto on 3 tuntia.

Työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä, kuten harjoituksia sekä tarjotaan aihepiiriin liittyvää tietoa.

Työpajojen teemoja ovat mm. 1) Oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeussopimukset, 2) Moninaisuus, ennakkoluulot, rasismi ja siihen puuttuminen ja 3) Tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen. 

Koulutuksen lopuksi kootaan yhteen yrityksen omat hyvän toiminnan periaatteet ja käytännöt, jotka tukevat positiivisen yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista.

Tarjoamme myös mahdollisuutta työyhteisönne koulutuspäivän dokumentointiin, jonka tekee ammattivalokuvaaja. Kuvamateriaalia voi käyttää vapaasti yrityksenne tai yhteisönne viestinnässä, ja sen avulla voitte kertoa maailmalle yhteisönne olevan vastuullinen, rohkea ja reilu!

Tilaukset, hintatiedustelut ja lisätiedot: tilaukset@yhteisetlapsemme.fi