Monikulttuurinen perhekeskus

Monikulttuurinen perhekeskus tarjoaa perhetukipalveluita ensisijaisesti venäjänkielisille ja kaksikielisille (suomi-venäjä) lapsiperheille. Toimintamme tavoitteena edistää monikulttuuristen lapsiperheiden hyvinvointia ja tukea kotoutumista. Venäjänkielinen moniammatillinen henkilökuntamme auttaa lasten kasvatukseen ja kehitykseen sekä perhe-elämään liittyvissä pulmatilanteissa. Työskentely perustuu yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin ja yhteistyöhön perheen arkeen kuuluvan verkoston sekä tarvittaessa myös muiden läheisten kanssa.

Monikulttuurisen perhekeskuksen palveluita ovat:

 • varhaisen tuen palvelut
 • perheterapiapalvelut
 • psykoterapia

Varhaisen tuen palvelut on tarkoitettu perheiden avuksi heidän arjessaan ja esimerkiksi lapsen koulunkäynnin tueksi. Varhaisen tuen palvelut ovat maksuttomia helsinkiläisille monikulttuurisille lapsiperheille. Muiden kuntien asukkaille palvelut ovat maksullisia.

Varhaisen tuen palveluita ovat:

 • yksilö- ja perhetapaamiset
 • perhetyö asiakkaitten kotona (myös lastensuojelun asiakkaana oleville perheille)
 • äiti – lapsi – kerho
 • perhekahvila
 • tukihenkilötoiminta
 • kesätukiohjelma
 • erilaiset perhetapahtumat

Надежда Бережная: Они будут говорить по-русски?
Nadezhda Berezhnaja: Säilyykö lapsella venäjän kieli?

Monikulttuurinen perhevalmennus

Järjestämme yhteistyössä Helsingin kaupungin äitiys- ja lasten neuvoloiden kanssa perhevalmennusta ensimmäistä lastaan tai ensimmäistä Suomessa syntyvää lastaan odottaville venäjänkielisille perheille, suomalais-venäläisille perheille sekä kahden kulttuurin perheille, joissa toinen vanhemmista on venäjänkielinen.

Monikulttuurinen perhevalmennus 2017 (1 ryhmä)
1. J
akso ennen lapsen syntymää
16. maaliskuuta klo 17.00-19.00 Synnytys
6. huhtikuuta klo 17.00-19.00 Syntymän jälkeen
27. huhtikuuta klo 17.00–19.00 Helsingin kaupungin tuki lapsiperheille: kotipalvelut, sosiaaliohjaus, lastensuojelu
16. toukokuuta 17.00-19.00 Parisuhde
7. kesäkuuta klo 17.00-19.00 Vauvan fyysinen kehitys

2. Jakso ”Varhainen vuorovaikutus ja vanhemmuus”
7. syyskuuta klo 17.00-19.00 Varhainen vuorovaikutus, leikit, lorut, liikkumisen ilo
5. lokakuuta klo 17.00-19.00 Perheiden arki ja päivärytmi
23. lokakuuta 11.00-13.00 Päivähoito ja leikkipuistot Helsingissä

Ohjaajat: Viveka Vuoristo, kätilö, terveydenhoitaja, Lubov Loginova , terveydenhoitaja, Vuosaaren äitiys- ja lasten neuvola, Ella Lazareva, johtaja, psykoterapeutti, Monikulttuurinen perhekeskus.

Paikka: Monikulttuurinen perhekeskus, Mustankivenraitti 7, Helsinki (metro Vuosaari)
Ilmoittautuminen 14.3 mennessä Ella Lazareva, +358503782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Многокультурный курс по подготовке к родам  2017 (Группа 1)

1 часть курсa – до рождения ребенка
15 марта с 17.00 до 19.00 Роды
6 апреля с 17.00 до 19.00 Послеродовой период
27 апреля с 17.00 до 19.00 Помощь г. Хельсинки семьям с детьми: помощь по дому, социальная работа, защита детей
16 мая с 17.00 до 19.00 Супружеские отношения
7 июня с 17.00 до 19.00 Физическое развитие новорожденных

2 часть курса «Контакт с малышом и родительство»
7 сентября с 17.00 до 19.00 Контакт с малышом, игры, потешки
5 октября с 17.00 до 19.00 Жизнь с новорожденным, суточный ритм семьи
23 октября с 11 до 13.00 Детские сады и игровые площадки г.Хельсинки

Курс проводят: Вивека Вуористо, акушер, медсестра, Любовь Логинова , медсестра, Женская и детская консультация г. Хельсинки, Элла Лазарева, директор, психотерапевт, Многокультурный семейный центр.

Адрес: Многокультурный семейный центр, Mustankivenraitti 7, Хельсинки (метро Vuosaari)

Дополнительная информация и запись на курс до 14 марта : Элла Лазарева,+358503782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi

Добро пожаловать!     

Venäjänkielinen äiti ja vauva -kerho

Järjestämme monikulttuurisille vauvaperheille venäjänkielisen äiti ja vauva -kerhon. Kerhossa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja: vauvanhoito, kehitys ja kasvatus, vanhemmuus ja parisuhde, perheen hyvä arki. Kerhossa äidit saavat tukea ja ohjausta.

Tapaamiset klo 10-14 seuraavina päivinä: 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 20.2. ja 27.2  Monikulttuurisen perhekeskuksen tiloissa, os. Mustankivenraitti 7, Helsinki.

Lisätietoja antaa:  Ella Lazareva, johtaja, psykoterapeutti +358503782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi

Наши общие дети

Многокультурный семейный центр

Организуем многокультурным семьям с новорожденными детьми русскоязычный кружок мама и младенец. В кружке проводятся тематические беседы по темам: уход за новорожденным, его развитие и воспитание, родительская и супружеская роль.

В кружке мамочки получают поддержку и социальную информацию.

Время: По понедельникам с 10.00 до 14.00, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 20.2. ja 27.2
Адрес
: Многокультурный семейный центр, Mustankivenraitti 7, Хельсинки (метро Vuosaari)

Дополнительная информация: Элла Лазарева, директор, психотерапевт, +358503782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi

Добро пожаловать!                                

Perheterapeuttisia palveluja (yksilöterapia ja vanhempien ryhmäterapia) voidaan käyttää esimerkiksi perheen lastensuojeluprosessien tukena. Palvelutarve arvioidaan ja käytettävät palvelut sovitaan yhteisesti perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Perheterapiapalvelut ovat maksullisia. Palvelujen tilaajana ja maksajana on kunnan lastensuojelu.

Monikulttuurinen perhekeskus tarjoaa myös venäjänkielisiä psykoterapiapalveluita (psykoterapeutti Ella Lazareva):

 • ratkaisukeskeinen pitkäkestoinen yksilöterapia
 • pari- ja/tai perheterapia pitkäkestoisena

Monikulttuurinen perhekeskus on osa Yhteiset Lapsemme ry:n toimintaa. Se on perustettu vuonna 2003 Raha-automaattiyhdistyksen ja Helsingin kaupungin tuella.

Yhteystiedot

Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (Vuosaari)

Perhekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Ella Lazareva, puh. 050 378 2461

Yhteydenotot:
Lastensuojelupalvelujen päällikkö Piia Sauranen, puh. 044 721 1244
Monikulttuurinen perhetyöntekijä Tatiana Lensu puh. 044 7211 245.

Kiireellisessä tilanteessa voit olla yhteydessä myös oman kuntasi sosiaalivirastoon:
В срочной ситуации можно связаться с городской социальной службой:

Helsinki:
Yleisneuvonta 09-310 11 111
Sosiaalipäivystys 020 696 006
Espoo:
Sosiaali- ja kriisipäivystys 09-816 42 439
Vantaa:
Päivystävä sosiaalityöntekijä 09-83 911 (vaihde)
Sosiaali- ja kriisipäivystys 09-839 24 005

Tietoa suomalaisesta lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä (arabia, kurdi, persia, venäjä, somali ja suomi) löytyy Lastensuojeluinfo.) Aineisto on mahdollista myös kuunnella.