Yrityksille ja yhteisöille

Kehitä työyhteisösi osaamista ja yhteiskuntavastuuta tilaamalla työpaikallesi Ole rohkea ja reilu, uskalla välittää! -työpaja

Tarjoamme työyhteisölle mahdollisuuden lisätä työntekijöiden osaamista moninaisuuden kohtaamisessa, ihmisoikeuksissa ja rasismin ehkäisyssä.

Työpaja soveltuu kaikille työntekijöille sekä johdolle kaikenkokoisissa organisaatioissa. Yhteiset Lapsemme ry:llä on vuosien kokemus rasisminvastaisten Ole rohkea ja reilu® -työpajojen järjestämisestä lapsille ja nuorille. Koska aikuiset vaikuttavat lasten maailman, ja aikuisten yhteisöjen on näytettävä esimerkkiä nuoremmille, pilotoimme nyt työpajoja myös aikuisille.

Miksi tilata työpaja? 

Ennakkoluulot, rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää Suomessa. Henkilöstön osaamista ja valmiuksia toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa – olivatpa he asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai muita työntekijöitä – voidaan kehittää.

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtaaminen ja moninaisuuden johtaminen ovat yhä tärkeämpiä asioita. Asiakkaiden ja sidosryhmien kokemus on tärkeä, ja myös yritysten yhteiskuntavastuu on asiakkaiden kiinnostuksen kohteena.

Tarjoamme Ole rohkea ja reilu® -työpajoissa konkreettisia keinoja, jotka voi ottaa heti käyttöön omassa työssä sekä tietoa, joka auttaa työntekijöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla ja mm. puuttumaan rasismiin. Kyse on työpajojen pilotoinnista, joten osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa työpajojen kehittämiseen.  

Miksi moninaisuuden johtaminen on tärkeää?

Suomi on monikulttuurinen maa ja monet työyhteisöt ovat jo nyt monikulttuurisia ja tulevaisuudessa varmasti sitä vielä enemmän. Toimiva vuorovaikutus ja syrjimättömyys parantavat ilmapiiriä ja sen myötä viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta. Työyhteisöt ovat tässä suuressa roolissa ja haastamme nyt teidät mukaan tähän yhteiseen työhön.

Ihmisoikeuksien tuntemus ja taito puuttua rasismiin korostuvat työelämässä, koska yritykset ovat kiinnostuksen kohteena mm. sosiaalisessa mediassa ja epäkohdista raportoidaan herkästi. Vastuullisuus korostuu.

Rasismiin ja syrjintään pitää puuttua myös työajan ulkopuolella, koska sillä on suuri vaikutus erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Millainen työpaja on?

Työpajojen tavoitteena on tukea yksittäisen työntekijän kasvua ja valmiuksia ja koko osallistuvan työyhteisön kehitystä, ja niistä on hyötyä myös asiakastyössä.

Työpajaan kuuluu kolme tapaamista kolmena eri ajankohtana. Yhden työpajan kesto on 2,5 h, yhteensä 7,5 h. (Työpajoihin käytetty aika voidaan käyttää myös ns. kiky-tunteihin.) Työpajaa ohjaavat kaksi koulutettua ohjaajaa. Ihanteellinen osallistujamäärä on 10-15 henkilöä.

Työpajojen teemoja ovat 1) Oikeudenmukaisuus ja sopimukset, 2) Moninaisuus, ennakkoluulot, rasismi ja siihen puuttuminen ja 3) Tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen.  Työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä, kuten harjoituksia sekä tarjotaan aihepiiriin liittyvää tietoa.

Mitä me odotamme?

Odotamme osallistujalta avointa mieltä ja sitoutumista kaikkiin kolmeen työpajakertaan. Toivomme, että myös työyhteisön esimies osallistuu työpajoihin.

Tilaukset, hintatiedustelut ja lisätiedot

Koordinaattori (Ole rohkea ja reilu -toiminta) Marjukka Rauhala, marjukka.rauhala@yhteisetlapsemme.fi,  puh. 044 721 1250.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Tutustu toimintaamme:

Lue verkkolehteämme:

Yksin tulleet pakolaisnuoret

Yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten kuuluvuuden tunnetta tutkimassa

01/05/2017 - ,

Syksyllä 2016 saimme ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua Yhteiset Lapsemme ry:n ja Nukketeatteri Ofelian järjestämään taidetyöskentelyyn. Työskentelyä ohjasivat taiteilijat Anne Lihavainen ja...

Lue lisää

Maailma kylässä -festivaaleilla kulttuurit ja ihmiset kohtaavat

12/06/2017 - , ,

Yhteiset Lapsemme ry oli mukana Maailma kylässä –festivaalilla 27.–28. toukokuuta 2017 Helsingin Kaisaniemen puistossa. Festivaaleilla teimme tunnetuksi lasten ja nuorten...

Lue lisää

”Haluan uskoa, että valinnoillani on merkitystä”

29/05/2019 - , , , , ,

Emma Saloranta-Winiecki on monikulttuurisen perheen äiti ja maailman kansalainen, joka  toimii ihmisoikeuksien, erityisesti tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Yhdessä amerikkalaisen...

Lue lisää