Yrityksille ja yhteisöille

Kehitä työyhteisösi osaamista ja yhteiskuntavastuuta tilaamalla työpaikallesi Ole rohkea ja reilu, uskalla välittää! -työpaja

Tarjoamme työyhteisölle mahdollisuuden lisätä työntekijöiden osaamista moninaisuuden kohtaamisessa, ihmisoikeuksissa ja rasismin ehkäisyssä.

Työpaja soveltuu kaikille työntekijöille sekä johdolle kaikenkokoisissa organisaatioissa. Yhteiset Lapsemme ry:llä on vuosien kokemus rasisminvastaisten Ole rohkea ja reilu® -työpajojen järjestämisestä lapsille ja nuorille. Koska aikuiset vaikuttavat lasten maailman, ja aikuisten yhteisöjen on näytettävä esimerkkiä nuoremmille, pilotoimme nyt työpajoja myös aikuisille.

Miksi tilata työpaja? 

Ennakkoluulot, rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää Suomessa. Henkilöstön osaamista ja valmiuksia toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa – olivatpa he asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai muita työntekijöitä – voidaan kehittää.

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtaaminen ja moninaisuuden johtaminen ovat yhä tärkeämpiä asioita. Asiakkaiden ja sidosryhmien kokemus on tärkeä, ja myös yritysten yhteiskuntavastuu on asiakkaiden kiinnostuksen kohteena.

Tarjoamme Ole rohkea ja reilu® -työpajoissa konkreettisia keinoja, jotka voi ottaa heti käyttöön omassa työssä sekä tietoa, joka auttaa työntekijöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla ja mm. puuttumaan rasismiin. Kyse on työpajojen pilotoinnista, joten osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa työpajojen kehittämiseen.  

Miksi moninaisuuden johtaminen on tärkeää?

Suomi on monikulttuurinen maa ja monet työyhteisöt ovat jo nyt monikulttuurisia ja tulevaisuudessa varmasti sitä vielä enemmän. Toimiva vuorovaikutus ja syrjimättömyys parantavat ilmapiiriä ja sen myötä viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta. Työyhteisöt ovat tässä suuressa roolissa ja haastamme nyt teidät mukaan tähän yhteiseen työhön.

Ihmisoikeuksien tuntemus ja taito puuttua rasismiin korostuvat työelämässä, koska yritykset ovat kiinnostuksen kohteena mm. sosiaalisessa mediassa ja epäkohdista raportoidaan herkästi. Vastuullisuus korostuu.

Rasismiin ja syrjintään pitää puuttua myös työajan ulkopuolella, koska sillä on suuri vaikutus erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Millainen työpaja on?

Työpajojen tavoitteena on tukea yksittäisen työntekijän kasvua ja valmiuksia ja koko osallistuvan työyhteisön kehitystä, ja niistä on hyötyä myös asiakastyössä.

Työpajaan kuuluu kolme tapaamista kolmena eri ajankohtana. Yhden työpajan kesto on 2,5 h, yhteensä 7,5 h. (Työpajoihin käytetty aika voidaan käyttää myös ns. kiky-tunteihin.) Työpajaa ohjaavat kaksi koulutettua ohjaajaa. Ihanteellinen osallistujamäärä on 10-15 henkilöä.

Työpajojen teemoja ovat 1) Oikeudenmukaisuus ja sopimukset, 2) Moninaisuus, ennakkoluulot, rasismi ja siihen puuttuminen ja 3) Tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen.  Työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä, kuten harjoituksia sekä tarjotaan aihepiiriin liittyvää tietoa.

Mitä me odotamme?

Odotamme osallistujalta avointa mieltä ja sitoutumista kaikkiin kolmeen työpajakertaan. Toivomme, että myös työyhteisön esimies osallistuu työpajoihin.

Tilaukset, hintatiedustelut ja lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Marjukka Rauhala, marjukka.rauhala@yhteisetlapsemme.fi,  puh. 044 721 1250.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Tutustu toimintaamme:

Lue verkkolehteämme:

Perheestä tukea yksintulleille turvapaikanhakijanuorille

15/01/2018 - , , , ,

Yhdessä matkalla – Tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen Yhteiset Lapsemme ry on käynnistänyt elokuun 2017 aikana Yhdessä matkalla -hankkeen. Hanke...

Lue lisää

Noble Savage

Tanssiteos Noble Savage pureutuu toiseuteen ja valtarakenteisiin

18/04/2017 -

Kaapelitehtaan Pannuhallissa saa 15.4. ensi-iltansa koreografi Sonya Lindforsin tanssiteos Noble Savage. Reilu kuukausi ennen h-hetkeä teos on yhä prosessissa, mutta...

Lue lisää

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ihmisoikeuskysymys

29/05/2019 - , , , ,

Teksti: Irma Marttinen Yhteiset Lapsemme ry:ssä toiminnan kärki on ollut lapsen oikeuksien edistämisessä. Suomessa työtä on tehty erityisesti monikulttuuristen lasten...

Lue lisää